Berättelsen om Göteborg

Göteborg lockar idag till sig investeringar i en omfattning som regionen aldrig tidigare skådat. Det ska vi som göteborgare vara stolta över och vi ska vara stolta över våra företagare som bidrar, vågar utmana och vågar satsa och därigenom lägger grunden för en trygg och välmående stad som är öppen för världen. Med berättelsen om Göteborg vill vi berätta om ett enormt utvecklingssprång och visa på den dragningskraft Göteborg har – både som stad och region.

Hamnkanalen Göteborg

Hur berättar vi om Göteborg?

Våra berättelser om Göteborg kommer i alla format - enstaka artiklar, artikelserier, filmer, tidningen Magasin Göteborg och podden Business Göteborg är några exempel. Ibland berättar vi i diskussionsform och ibland som en mer traditionell berättelse. Gemensamt för våra berättelser är att de bidrar till att skapa stolthet utan att blunda för utmaningarna. Tanken är också att bjuda på lite "aha!" och "wow!" samt att  låta läsaren, lyssnaren eller tittaren möta några av profilerna bakom Göteborgs utvecklingssprång.

Vad kan berättelsen om Göteborg vara?

  • En berättelse om ett utvecklingssprång som skapar möjligheter för både dagens och framtidens göteborgare.
  • En berättelse om stadsutveckling och hur tusen miljarder kronor investeras i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt under 20 år. Med Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, kommer centrala Göteborg växa till dubbel storlek och 2035 beräknas 700 000 människor bo i staden. 
  • En berättelse om globala företag satsar miljarder på att utveckla nya produkter och tjänster i regionen. 
  • En berättelse om göteborgare som tar klivet och blir egna företagare och en berättelse om hur små och medelstora företag bidrar till välfärden och framtidens Göteborg.
  • En berättelse om ett unikt innovationsklimat som har lett till att en tredjedel av landets privata FoU-investeringar läggs i Göteborgsregionen. 
  • En berättelse om hur den snabba digitaliseringen skapar möjligheter för företag och människor med förmåga att tänka nytt.
  • En berättelse om en fantastisk samverkan som gör det möjligt för Göteborg att ta täten inom frågor som är avgörande för framtiden, tex hållbarhet & elektrifiering
  • En berättelse om en 400-åring som alltid varit en sjudande mötesplats för handel, människor och idéer. 
  • En berättelse om en region med en dragningskraft utöver det vanliga.

I vårt berättande tar vi gärna avstamp i de nio utmaningar vi identifierat för att Göteborg ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden.

Kontakta mig

Hör gärna av dig till mig med tankar och idéer om vad vi skulle kunna lyfta fram i vår berättelse om Göteborg.