Möjligheter & utmaningar

Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling. Här investeras 1 000 miljarder i infrastruktur och annat byggande och tillsammans skapar vi 120 000 nya jobb fram till 2035. Flera internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Vår region är en miljonregion som präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i regionens starka kluster. Nätverk och tre science parks skapar förutsättningar för innovation och spetskompetens.

Patrik Andersson
På Linkedin delar jag mina tankar kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och Business Region Göteborgs uppdrag. Följ mig gärna där eller hör av dig om du har frågor till mig eller mina kollegor om Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar.
- Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg

Vi har ett diversifierat näringsliv med många starka branscher med allt från multinationella företag till småföretagare med kompetens som efterfrågas på globala marknader. Högteknologisk och kunskapsintensiv industri står för nästan en fjärdedel av den totala omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag hör till detta område. 

Den avancerade industrin och vår industrinära tjänstesektor gör Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region, en av de främsta i Europa. Detta är särskilt framträdande inom områdena fordon, life science, läkemedel, petrokemi och företagstjänster. Göteborgsregionens högteknologiska och kunskapsintensiva industri gör också regionen till Sveriges ledande exportregion.

Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Regionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.

Inte minst har Göteborgsregionen ett strategisk betydelsefullt läge i Skandinavien med en internationell flygplats och Skandinaviens största hamn som gör regionen tillgänglig för internationell arbetskraft, investerare och affärspartners.

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

De identifierade utmaningarna handlar om att stärka den globala tillgängligheten och synligheten, stärka FoU-resurserna, arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna. Dessutom handlar det om att planera för tillväxt, möta klimatutmaningen, få fler växande små och medelstora företag, öka delaktigheten på arbetsmarknaden, säkra kompetensförsörjningen och förbättra företagsklimatet.

Vi står inför en spännande och sannolikt omvälvande framtid. Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt, som innebär att ca 1 000 miljarder är på väg att investeras i infrastruktur och bostäder, är på gång att genomföras. Samtidigt står vår regions största bransch, fordonsindustrin, inför stora förändringar i och med den pågående elektrifieringen samt övergången mot uppkopplade och kanske självkörande fordon. Dessutom den stora digitaliseringsvåg som sveper över vårt samhälle. Vi vet inte idag, hur och i vilken omfattning vi kommer påverkas av dessa trenden. Men en sak vet vi. Det blir allt viktigare att snabbt analysera omvärlden och identifiera utmaningar och möjligheter.

Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg