Elektrifierade transporter

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar och dessutom ett starkt fordonskluster. För att bibehålla positionen arbetar Business Region Göteborg för att stärka Göteborgsregionen som en strategisk marknad för alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer omställningen.

Laddstation elbil

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. Med fokus på innovation, hållbarhet och samskapande har Göteborg etablerat sig som ett av Europas mest dynamiska fordons- och mobilitetskluster med många spännande aktörer inom elektromobilitet. Här är några exempel på aktörer och initiativ:

  • Globala företag investerar stora summor i FoU och anläggningar i regionen och strategiska partnerskap bildas. Bland annat har Northvolt och Volvo Cars valt att placera sitt nya gemensamma utvecklingscenter och batterifabrik i Göteborg.
  • Industri, forskning och samhälle arbetar tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för elektrifierade transporter, exempelvis i Electricitysamarbetet. 
  • SEEL Swedish Electric Transport Laboratory är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag, som nu håller på att etablera en anläggning i Säve.
  • Swedish Electromobility Centre är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet placerat i Göteborg.
  • Aktörer inom elektrifiering av transporter såväl på land, till havs och i luften finns representerade i regionen.

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver att stadens aktörer och näringslivet arbetar tillsammans. Öppenhet för samverkan, i kombination med ett komplett ekosystem för fordonstillverkning, har gett Göteborg en unik position när det gäller att göra omställningen till ett elektrifierat och uppkopplat transportsystem.

Elektrifiering av fordonsflottan

Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar. Göteborgs Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har antagit målet om att vi skall ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där Göteborgs Stads egen fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023.

Omställningen till elektrifierade transporter kommer att ha betydelse för allt från stadsutveckling till laddinfrastruktur. Detta kommer att öppna upp helt nya affärsmöjligheter för företag som verkar inom dessa områden.

Göteborgs Stad samarbetar med Västra Götalandsregionen och näringslivet kring elektrifiering i såväl staden som i regionen. Det görs bland annat flera satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, har kommit långt i omställningen och är ledande i Norden när det gäller elektrifierad trafik.

Främst bland Sveriges kommuner

När den kommun som har tagit mest konkreta initiativ och ett helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifieringen av fordon utsågs av 2030-sekretariatet vann Göteborg – som juryn kallar för en ”doer”. 

Göteborgs stad vinner Laddguldet 2021
Göteborg vinner laddguldet

Elektrifierat transportsystem till 2030

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna Göteborgs Stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Läs mer om samordningsuppdraget här.

Wireless Charging of taxicars

Trådlösladdning av taxibilar

I takt med att allt fler bilar blir elektriska, växer också frågan om hur de ska laddas. Nu pågår projektet Wireless Charging, ett treårigt försök med trådlös laddning av personbilar i taxitrafik inom Gothenburg Green City Zone.

Wireless Charging
Batterifabrik - Northvolt och Volvo Cars

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Göteborg

Den 4 februari i år fattades beslut om att Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Torslanda, bredvid Volvos slutmonteringsfabrik. Etableringen skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.

Batterifabriken i Göteborg
Schenker paketbil utanför Liseberg

Uppskalning av elektrifierade godstransporter

Frågan är inte längre om vi ska ställa om till ett elektrifierat transportsystem utan hur. Lösningen hänger på att en rad aktörer inom logistik, energi, stadsplanering, fordonsindustri, infrastruktur och samhälle samverkar. Och att vi förstår hur transportflödena och behoven ser ut.

Förstudie elektrifierade godstransporter

Kontakta oss

Hör av dig till oss! Vi har kunskapen och kontakterna så att ditt företag kan bli en del av omställningen.

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling
Anne Piegsa
Processledare
Arbetsområden: Fordon och transporter
Spyros Ntemiris
Projektledare
Arbetsområden: Fordon och transporter Samverkan Affärsutveckling