All inclusive etableringstjänst

Vi ger dig kunskap och kontakter för att lyckas med din etablering eller investering i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg erbjuder en fullständig etableringstjänst med allt från bolagsbildning, mark och lokaler till rekryteringar och tips på internationella skolor. Våra tjänster anpassas helt efter dina behov. 

Göteborgs inlopp, älvsborgsbron och Sjömanshustrun
All inclusive Etableringstjänst

Business Region Göteborg erbjuder en trygg etableringsservice där vårt arbete sker konfidentiellt och det mesta är kostnadsfritt. Här är några av de tjänster vi kan hjälpa dig med:

Investeringshjälp 

När du genomför investeringar i befintliga verksamheter finns vi för att hjälpa till – oavsett om det handlar om strategiska allianser, joint ventures, FoU-samarbeten, nyetableringar, expansionsinvesteringar, förvärv eller kapitalinvesteringar. Business Region Göteborg har gedigen kunskap om – och erfarenhet av – små och stora investeringar som kan utveckla en verksamhet. 

Branschkontakter och samverkan 

BRG öppnar dörren in till samverkan med andra företag, branschorganisationer, science parks, universitet och högskolor. Alltid med fokus på dina behov. 

I Göteborgsregionen sker många samverkansprojekt både inom och mellan branscher. Här pågår en mängd framgångsrika och innovativa samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Vi har koll på aktuella satsningar och projekt, vilka branschorganisationer som finns och vilka företag som verkar inom regionen. Vi kan baserat på dina behov etablera kontakt med relevanta företag, branschorganisationer, science parks, inkubatorer och universitet beroende på ditt behov. Hitta nätverk och mötesplatser.

Näringslivsfakta 

Business Region Göteborg sammanställer användbar fakta och statistik om Göteborgsregionen som vi gärna delar med oss av. Vi producerar kontinuerligt rapporter och analyser om utvecklingen i regionen, till exempel ”Fakta & statistik” som en gång per år ger ett omfattande underlag om utvecklingen här. Utifrån dina behov kan vi genomföra skräddarsydda analyser och förse dig med rätt beslutsunderlag. Mer om fakta och statistik.

Mark och lokaler 

Vi har ett långvarigt och väl utvecklat samarbete med både kommunala och privata fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Därför har vi goda möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att hitta just det läge och de lokaler ni behöver. Läs mer  

Kvalificerad rådgivning 

När du behöver fördjupad kunskap om den lokala marknaden erbjuder vi kvalificerad rådgivning baserad på vår lokalkännedom, fakta och statistik. För specifika frågeställningar inom områden som exempelvis juridik och skatter kan vi tipsa om lämplig expertis. Vi har tillgång till ett stort nätverk av rådgivare, revisorer, advokater och affärsutvecklare. 

Relocationservice 

Att få dina medarbetare att trivas i Göteborgsregionen är en viktig del i vår etableringsservice. En företagsetablering innebär ofta att kompetens flyttar hit. Vi är måna om att denna kompetens ska trivas och genom våra nätverk erbjuder vi därför bästa möjligast locationservice. Vänd dig till oss för att få kontakt med rätt företag för hjälp med flytt och att hitta bostäder till dina medarbetare. 

Rekrytering 

När du startar en filial eller ett dotterbolag är kompetenta medarbetare avgörande. Genom vårt samarbete med Arbetsförmedlingen, privata rekryteringsföretag och våra nätverk kan vi hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver. 

Internationella skolor 

I Göteborgsregionen finns internationella skolor av hög internationell klass för familjer som flyttar med. Här hittar du mer information om utbudet i regionen.

Bransch- och specialistkompetens 

Vi har etableringsrådgivare inom olika industriområden: fordonlife science, ICT, stadsutveckling, detaljhandel och logistik

Här finns också Göteborgs Stads företagslotsar som hjälper företag med kontakter i kommunerna när det gäller tillstånd och regelverk. Läs mer om företagslotsarna >>

Kontakta oss gärna

Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Marcus Scoliège
Gruppchef FDI
Arbetsområden: Utländska direktinvesteringar Etablering Mark och lokaler
Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Fordonsindustri Miljöteknik
Iris Öhrn
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Life Science Etablering
Kent Jellmund
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: ICT Etablering och investering
Helen Bairu
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Björn Gustafsson
Projektledare
Arbetsområden: Etablering