Innovationsmotor

Välkommen till Sveriges främsta innovationsmotor. Förutom att vi är en av de forskningstätaste regionerna i Europa så investeras en tredjedel av Sveriges totala FoU-investeringar inom privat sektor i Göteborgsregionen. 

Kuggen och Navet, två byggnader ute på Lindholmen

Avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Världsledande forskning på högskolor, universitet och science parks. 60-talet testbäddar som utvecklar och testar framtidens produkter och tjänster. Allt detta sammantaget är den bästa grogrunden för innovation och kompetensutveckling som stärker regionens konkurrenskraft. 

Göteborg - Sveriges innovationsmotor

Göteborgsregionen står för mer än en tredjedel av Sveriges samlade utgifter för forskning och utveckling (FoU) i företag. Företagens investeringar i FoU har förvandlat Göteborg från en tung industristad till landets innovationsmotor och en världsledande kunskapsstad.

34% av landets privata investeringar i FoU görs i Västra Götalandsregionen

Från industristad till innovationsmotor

I dag investeras dubbelt så mycket pengar inom forskning och utveckling i Göteborgsregionen jämfört med 2013, där en extra stor ökning har skett de senaste åren.

Vår region befäster därmed sin position som Sveriges innovationsmotor.

Vad beror den kraftiga tillväxten på?
Linsholmen
hexagon som mikrofon med Business Göteborg skrivet i

Lyssna på näringslivet

Hur har vi blivit en av Europas bästa regioner på innovation och hur behåller vi positionen? Här diskuteras allt från Göteborgs digitala kopia till bussbatterier. Missa inte!

Lyssna på podden hos Spotify

Intresserad av att veta mer?

Erbjudanden och fakta om Göteborgsregionen - Sveriges innovationsmotor

Lindholmen Science Park

Forskning & utveckling

Under vår sida om regionens möjligheter och utmaningar har vi samlat information och nyttiga länkar för dig som vill läsa mer om varför vi kallar oss Sveriges innovationsmotor

Läs mer här
Person som går upp för en spiraltrappa

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

Här ges företag möjlighet att utveckla och testa en ny produkt eller tjänst i samverkan med andra företag, akademi och andra aktörer. Regionen erbjuder ca 100 olika testbäddar.

Läs mer här
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb med kreatörer

Vi sammanför kreatörer med industri och handel mfl för att skapa nya innovationer, produkter och tjänster utifrån en gemensam utmaning. Olika perspektiv ger spännande nya infallsvinklar!

Läs mer här

Kontakta oss gärna

Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget