Nyckeln till Göteborg

Vid särskilda tillfällen delar Business Region Göteborg ut Nyckeln till Göteborg till ett utvalt företag. Denna symboliska gåva ges till en av de mest intressanta internationella etableringarna i Göteborgsregionen.

Göteborgs Stads nyckel

Nyckeln till Göteborg är en symbolisk gåva som delas ut av Business Region Göteborg och består i en avgjutning av den nyckel man hittade 1965 i samband med arkeologiska utgrävningar av Nya Lödöse i nuvarande Gamlestaden.

Nyckeln till Göteborg har tidigare tilldelats företag som Qatar Airways, MentorMate, Volvo Cars, CEVT, och HCL Technologies. Skälen till att ge en internationell etablering nyckeln kan variera – det kan handla om att etableringen har stor inverkan på den lokala arbetsmarknaden eller att den fyller en viktig funktion i en viss värdekedja.

Historien om Nyckeln till Göteborg

Nyckeln till "Ur-Göteborg"

Göteborg grundades 1621. Staden var emellertid inte den första borgen för de göter som sökte sig en port mot havet i väster. En av dess föregångare, Nya Lödöse, rymmes numera inom Göteborgs gränser som stadsdelen Gamlestaden.
Nya Lödöse fick sina första priviliegier 1473. Vid arkeologiska undersökningar 1965 fann man en nyckel av järn, ca tjugofem centimeter lång. Den bar spår av förgyllning.

Tjugofem centimeter är en ganska avsevärd längd för en nyckel. En sådan skulle säkerligen varit alltför ohanterlig att bära på sig även för den mest skrytsamme borgare i Nya Lödöse. Knappast skulle han väl heller kommit på idén att förgylla den.

– I vilket lås månde denna nyckel en gång ha passat? Ja, den frågan ställer sig Hubert Lärn, en känd göteborgsjournalist, i boken Vägen till Göteborg. Han svarar själv:

– Den kan ha varit den officiella stadsnyckeln, menar fornforskarna. I så fall har ordningens upprätthållare i Nya Lödöse med denna nyckel i näven var kväll vankat från den ena stadsporten till den andra och reglat ordentligt för att på morgonen återkomma och låsa upp. Ty i gamla tideer ansåg man, att E6-trafikanter inte hade mer bråttom än att de skulle låta bli att bröta genom stan på nätterna. Nyckeloriginalet tillhör Göteborgs historiska musem.

Sven Schånberg