Våra experter inom etablering & investering

Våra etableringsrådgivare är specialister inom olika branscher och har omfattande kunskap om investering och etablering i Göteborgsregionen. De kan hjälpa dig inom områden som mobility, life science, ICT, stadsutveckling, detaljhandel och logistik. Vi har etablerat samarbeten med andra företag, branschorganisationer, science parks, universitet och högskolor i regionen, vilket ger oss insikt i aktuella satsningar och projekt. Baserat på dina behov kan vi etablera kontakt med relevanta aktörer och hjälpa dig att dra nytta av de samverkansmöjligheter som finns.

Iris Öhrn
Etableringsrådgivare Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: Life Science Etablering
Foto på Iris Öhrn
Foto på Henrik Einarsson
Henrik Einarsson
Avdelningschef Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Joel Görsch
Etableringsrådgivare Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: Fordonsindustri Miljöteknik
Joel Görsch, etableringsrådgivare
Bild på Helen Bairu utomhus med gata och husfasad i bakgrunden
Helen Bairu
Etableringsrådgivare Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering
Porträtt Pär Abrahamsson
Foto på Kent Jellmund
Kent Jellmund
Etableringsrådgivare ICT Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: ICT Etablering och investering
Marcus Scoliège
Gruppchef FDI Etablerings- & investeringsavdelningen
Arbetsområden: Utländska direktinvesteringar Etablering Mark och lokaler
Foto på Marcus Scoliege