Brexit – hög tid att prata tull, 26 januari 2021

26 januari 2021, 11:15
Brexit – hög tid att prata tull
Den 31 december 2020 löpte övergångsperioden ut för Storbritanniens utträde ur EU. Detta innebär att Storbritannien nu formellt är ett tredjeland och att EU-rätten inte längre gäller där. Det betyder också att Storbritannien från och med den 1 januari 2021 behandlas som vilket annat tredjeland som helst när det gäller tullfrågor. Framförallt gäller tullförfaranden och tullformaliteter nu för handeln mellan Storbritannien och EU.

På Världstulldagen, den 26 januari, får vi besök av KPMGs Head of Trade and Customs Ulrika Badenfelt och tulljuristen Emmilie Welander. De kommer att diskutera vad brexitavtalet innebär för importerande och exporterande företag och varför tullkompetens är affärskritisk. Hur kommer den nya gränsen att utformas, vilka regler gäller idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Detta och mycket mer utlovas när vi ses den 26/1.

Välkommen,
Karin Eriksson, FinansKompetensCentrum

Tid: 26 januari 2021, kl. 11.15-12.00.
Plats: online – länk skickas ut dagen innan.
Anmälan: senast kl. 12.00 den 25 januari.

Medverkande
Ulrika Badenfelt, Head of Trade & Customs, KPMG i Sverige.
Ulrika är ansvarig för KPMG:s nationella tullfunktion och är disputerad forskare inom industriell ekonomi. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag att optimera och kvalitetssäkra sin tullhantering. Under 2014 satt Ulrika med i Tullverkets arbetsgrupp som gav förslag på utformning av den nya Tullkodexen för EU, UCC.

Emmilie Welander, Indirect Tax, KPMG i Sverige.
Emmilie har arbetat med internationell handel och tullfrågor i 15 år. Hon är utbildad jurist med examen från Göteborgs Universitets handelshögskola, har erfarenhet från speditionsbranschen, arbetat på Tullverket och drivit tullfrågor på advokatbyrå. Sedan hösten 2020 arbetar hon som rådgivare inom tull och punktskattefrågor på KPMG.

Viktor Elliot, lektor, Göteborgs Universitet är moderator.
Viktor är doktor i företagsekonomi med särskild inriktning på styrning, bank och finans. Viktor är involverad i ett flertal forskningsprojekt kring banker, digitalisering och finansiella flöden. Han är också föreståndare för Business IT Lab (Bitlab), en hub för att stödja Företagsekonomiska institutionen i digitaliseringsarbetet. Viktor har organiserat flera utbildningar för bankchefer och andra praktiker och sitter i styrelsen för Finanskompetenscentrum och Supply Chain Finance Community.

Webbinariet arrangeras av FinansKompetensCentrum som är ett professionellt nätverk som förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration genom att arrangera aktuella och relevanta seminarier. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan och har därmed också tillgång till den senaste forskningen. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.

Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. FinansKompetensCentrum stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här: www.finanskompetenscentrum.se

Vill du bli medlem – kontakta Karin Eriksson: 
finans@businessregion.se

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd

Tipsa en vän

Visa cookie-information