Laddinfrastruktur och energiförsörjning för elektromobilitet

25 maj 2021, 08:00
Laddinfrastruktur och energiförsörjning för elktromobilitet
Tillgänglig laddinfrastruktur och hållbar energiförsörjning är grundförutsättningar för ett elektrifierat transportsystem.

Vid detta tillfälle fokuserar vi på behovet av laddinfrastruktur i olika situationer och förväntat användarmönster. Vi samtalar också om förutsättningar och möjliggörare för att tillhandahålla nödvändig effekt vid rätt tidpunkt och vilken roll olika aktörer i samhället kan ta. Exempelvis fastighetsägare, markägare eller fordonsanvändaren.

Mötesupplägg

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.

Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?

Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information