20 september 2023, 14:30 - 17:00
Chalmers kårhus, Chalmersplatsen
Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers

Markanvisningstävling som ett verktyg för hållbar utveckling

20 september arrangerar CBA ett seminarium inom ramen för ett FoU-projekt som undersöker markanvisningstävlingen som ett laboratorium och experimentell arena för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Vi riktar oss till aktörer inom bostadsbyggande, arkitekter, byggherrar, förvaltare och flera.

FoU-projektet genomförs av forskare från Chalmers och Halmstad högskola i samarbete med Norrköpings kommun 2021-2023, med medel från Vinnova. Forskningen syftar till att undersöka hur markanvisningstävlingen kan genomföras för att uppnå hållbara bostadslösningar med smarta energilösningar, minskat CO2-avtryck, cirkularitet, rimlig boendekostnad, och flexibla lägenheter som medger kvarboende.

Inträde är kostnadsfritt för CBA-medlemmar och studenter, för övriga gäller en konferenskostnad på 250 kr. Forskarna Magnus Rönn CTH, Christian Koch Halmstad högskola och Anna Braide CTH, presenterar FoU-projektet.

Mer information och anmälan
Aktivitetstyp

Tipsa en vän