Nätverk: Ledarskap för gruppchefer, från 13/10

13 oktober 2022, 09:00 - 12:00
Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Till hösten startar vi ännu ett av våra populära gruppchefsnätverk! Ett nätverk där vi stärker dig som är gruppchef, arbetsledare, teamledare eller mellanchef. Fokus ligger på självledarskapet, att öka trivseln på arbetsplatsen och att höja effektiviteten och lönsamheten i bolaget.

Detta nätverk innehåller fem stycken tretimmarsträffar där du blir bättre på att leda dig själv, leda uppåt och att leda andra. Arbetet baseras på aktuella ledarskapsteorier och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan användas i den egna verksamheten.

Erfarenhetsutbyte, reflektion och diskussioner är viktiga delar av nätverket. 

 

Delar av innehållet: 

• Förstå ledarens roll och uppgift i företaget

• Förstå sig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen

• Förankring av idéer och förslag

• Lojalitet och förtroende

• Mandat

• Utveckla kommunikation för att styra organisationen

• Öka tryggheten och tydligheten som ledare

• Uppföljning av resultat

 

Samtalsledaren Joachim Keim är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap och organisationsutveckling. Totalt hålls fem träffar under hösten. Ta chansen att ladda dig själv med inspiration och erfarenheter från andra!

 

Tid: Kl. 09:00-12:00

Datum: Torsdagarna den 13:e oktober, 3:e november, 17:e november, 1:e december, 15:e december.

Kostnad: 7.500 kr ex. moms/person

 

Detta nätverk riktar sig till företag i vårt tillväxtprogram

Detta nätverk är öppet för gruppchefer, arbetsledare, teamledare och mellanchefer i företag  som deltar i vårt tillväxtprogram och som vill utveckla sitt ledarskap.  Antalet platser är begränsat.

Vill ni också delta? Kontakta oss på expeditionframat@businessregion.se så berättar vi mer!

Anmäl dig till evenemanget

Vi är här för att hjälpa

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration

För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Närmsta hållplats för detta evenemang är Lilla Bommen. Vi erbjuder också digitalt deltagande i våra arrangemang, när så är möjligt och lämpligt. Mer om Business Region Göteborgs hållbarhetsarbete kan du läsa här .

Du blir så bra på bild! Därför kan vi ta chansen att spela in och fota denna tillställning och sen publicera i våra kanaler. Vi kommer bara använda materialet i kommunikation kopplad till evenemanget. Säg till oss innan det börjar om du inte vill vara med.

Joachim Keim, affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap och organisationsutveckling

Vi är här för att hjälpa

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration

Tipsa en vän