Rundabordssamtal: Digitalisering som verktyg för snabbare elektrifiering

23 november 2021, 08:00
Rundabordssamtal: Digitalisering som verktyg för snabbare elektrifiering
Välkommen på det första av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem. Vi inleder med att fokusera på vilken data och vilken typ av digitala stödsystem som underlättar omställningen till eldrift och fördelningen mellan de olika transportslagen.

Ju mer vi optimerar, desto mer specialisering krävs, vilket in sin tur innebär begränsningar och kompromisser. Elektrifierade fordon och flottor är typexempel på detta resonemang genom hög energieffektivetet, små utsläpp men kortare räckvidd och längre energipåfyllningstid. Produktionsplaneringen för en kommersiell fordonsflotta blir därmed komplexare. Även den växande mikrologistiksektorn med potential till hållbara last-mile-transporter tillför en komplexitetsnivå. Vid detta tillfälle fokuserar vi samtalen kring vilken data och vilken typ av digitala stödsystem som underlättar omställningen till eldrift och fördelningen mellan de olika transportslagen. Både i planeringsskedet, omställningsfasen och i ett uppskalat scenario. Vad hanterar enskilda företag bäst själv och när måste man samarbeta? Vem bör ansvara för och tillhandahålla dylika verktyg? Finns andra tillämpningar av tillgänglig data (öppen eller privat) som underlättar eller rakt av möjliggör omställningen till energieffektiva elektrifierade transporter?


Mötesupplägg


Mötet kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt tre minuter att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från Business Region Göteborg.

Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?
Länk till rundabordssamtalet skickas ut dagen innan arrangemanget.


För ytterligare info kontakta anne.piegsa@businessregion.se

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information