Rundabordssamtal: Måste vi ändra vårt beteende för elektrifierade och hållbara transporter?

7 december 2021, 08:00
Rundabordssamtal: Måste vi ändra vårt beteende för elektrifierade och hållbara transporter?
Välkommen på det andra av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem. Den här gången vänder vi oss till beteendevetenskapen och resonerar kring sambanden mellan beteende och elektrifierade transporter och hur beställarrollen kan påverka omställningen.

Konsumtion driver transporter. Oavsett om den är offentlig eller privat. Och vårt beteende driver konsumtion. Elektrifiering, automatisering, digitalisering och nya affärsmodeller utgör alla olika ingredienser i det paradigmskifte vi är mitt uppe i. De hänger ihop och är beroende av varandra. Förutom att förenkla vår vardag har de tillsammans potential att bromsa klimatförändringarna genom att skapa nya värden för konsumenter. Hur påverkar de konsumtionskulturen och hur påverkar elektrifiering företagen som ska transportera och distribuera godset? Hur hänger beteendeförändring ihop med elektrifiering och transporteffektivisering? Kräver hållbar konsumtion förändrat beteende och förväntningar i beställarrollen för att möjliggöra elektrifierade transporter? Hur hittar vi rätt incitament? Vid detta tillfälle vänder vi oss till beteendevetenskapen och resonerar kring sambanden mellan beteende och elektrifierade transporter och hur beställarrollen kan påverka omställningen.


Mötesupplägg


Mötet kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt tre minuter att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från Business Region Göteborg.

Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?
Länk till rundabordssamtalet skickas ut dagen innan arrangemanget.


För ytterligare info kontakta anne.piegsa@businessregion.se

Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information