Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

4 februari 2021, 09:00
Välkommen på återbrukskonferens med lärdomar från projektet Återbruk Väst. Du kommer att få lyssna till resultat och kunskaper från projektet och hur vi blickar framåt för att minska byggsvinnet.

Den 4 februari bjuder vi in till en Återbrukskonferens.

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå. Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser. Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.

Preliminärt program (uppdateras löpande)

 • Introduktion: Välkommen på Återbrukskonferens. Kort om Återbruk Väst och Centrum för cirkulärt byggande
  • Susan Runsten, Business Region Göteborg
  • Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet hälsar
 • Pass 1: Resan mot mer cirkulära materialflöden: Flera aktörer berättar om arbetet med att implementera cirkulära materialflöden och återbruk i projekt och inom organisationen.
  • Mia Edofsson, Akademiska Hus,
  • Teresa Mattisson, Klövern och
  • Jennys Sjöstedt och Sara Wester från Västra Götalandsregionen/Västfastigheter.
 • Pass 2: Erfarenheter från återbruksprojekt: Flera aktörer berättar om sina erfarenheter från projekt med återbruksfokus.
  • Angelica Karlsson och Hanna Ljungstedt från Lokalförvaltningen i Göteborg berättar om erfarenheter kring återbruk i markentreprenaden på förskolan Hoppet. 
  • Jonas Dahlstrand berättar om Chalmersfastigheters erfarenheter från det pågående projektet Rymdrummet på Onsalahalvön.
  • Anna-Maria Blix, LINK arkitektur och Anton Franker, ReclaimD ger oss insyn i arbetet med inventering av produkter möjliga för återbruk. 
 • Pass 3:Återbruk av installationer och beräkning och utvärdering av återbrukspotential: 
  • Maria Perzon och Anton Zita, Bengt Dahlgrens berättar om återbruk av installationer.
  • Hanna Gerhardsson på IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om den utvärdering och beräkning av återbrukspotential som genomförts inom Återbruks Väst olika återbruksprojekt.
 • Pass 4: Pitching av tjänsteleverantörer: Kort presentation av några lokala tjänsteleverantörer som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter. Samordnas av Susan Runsten, Business Region Göteborg
  • Fredrik Olsson, Dayspring,
  • Jenny Nyström, Kaminsky Arkitekter,
  • Amanda Borneke, CS Riv o Håltagning
  • Jacob Steen, Bruksspecialisten
 • Tack och hej: Sammanfattning av dagen samt kort information om framtiden för Återbruk Väst.
  • Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet

Har du frågor?
Kontakta Susan Runsten 
susan.runsten@businessregion.se,
031-367 62 12

Läs mer om Återbruk Väst här

Om Återbruk Väst

Återbruk Väst är en del av Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild). Återbruk Väst och CCBuild finansieras av projektparter, Västra Götalandsregionen och Vinnova. Återbruk Väst leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg genom vår verksamhet Gothenburg Climate Partnership. Övriga parter är Chalmersfastigheter, Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna LINK Arkitektur, Tengbom och White samt Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena för samverkan kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild utvecklas under åren 2020-2022 med finansiering från Vinnova i samarbete med drygt 30 parter från hela bygg- och fastighetsområdet.

 

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här
Huvudkategori
Aktivitetstyp

Tipsa en vän

Visa cookie-information