Säkra affären med rätt kompetens, digital workshop 24/8

24 augusti 2021, 13:00
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. 

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren? 

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.


Detta gör vi: 
  • Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  • Går igenom ARUBA-modellen
  • Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
  • Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med


Workshopledare:
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg
Datum: Tisdagen den 24 augusti
Tid: Klockan 13.00–16.30
Plats: Digitalt, länk till möte skickas ut i god tid innan
Pris: KostnadsfrittWorkshopen vänder sig till företag med 3-50 anställda. Delta gärna två personer från varje företag om möjligt.

Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Aktivitetstyp

Tipsa en vän

Visa cookie-information