VD-nätverk 24/2: Ladda inför framtiden!

24 februari 2022, 09:00
Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, Sverige
Erbjudande till företagare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vill du och ditt företag delta? Kontakta oss så berättar vi mer!
Välkommen till VD-nätverk med 6 st möten
Välkommen till ett av våra uppskattade ledarskapsnätverk, denna gång med fokus på att skapa bättre förutsättningar att utveckla verksamheten i det ”nya normala”. Vi laddar med ny kunskap i att leda människor  för att bättre hantera de förändringar och utmaningar vi ställs inför.

Som alltid med våra nätverk är det stort fokus på diskussioner och erfarenhetsutbyte som varvas med teoripåfyllnad. Detta nätverk gästas också av föreläsare som är experter inom sina områden samt företagare som vågat prova nya vägar med sina organisationer.

Delar av innehållet: 
• Jag och min roll som ledare, vilka styrkor behöver jag lyfta fram och använda i det ”nya normala”?
• Vad i omvärlden påverkar min verksamhet?
• Hur arbetar vi med en hållbar verksamhet ur flera perspektiv?
• Vision och kultur – vikten av detta i utvecklingen av organisationen
• Ledarskap med fokus på team & individ
• Förverkliga planer och strategier

Samtalsledaren för nätverket är Madeleine Andrén som är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap. Totalt hålls sex träffar under våren. Ta chansen att ladda dig själv inför framtiden med inspiration och erfarenheter från andra!

VD-nätverk | Ladda inför framtiden!
Datum: Torsdag 24:e februari och fredagarna 18:e mars, 8:e april, 29:e april, 20:e maj, 10:e juni
Tid:  09:00-12:00
Plats: Förhoppningen är att kunna träffas fysiskt, eventuellt blir några träffar digitala, men vi anpassar oss efter rådande restriktioner. Information om detta skickas ut i god tid innan.
Kostnad: 7.500 kr ex. moms/person

Notera att vi kan komma att dokumentera aktiviteten med foto och/eller film för att eventuellt 
publicera materialet i någon av våra offentliga kanaler vid ett senare tillfälle.

Detta VD-nätverk riktar sig till deltagare i Expedition Framåt
Detta nätverk är öppet för företagare och ledare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vill ni också delta? 
Kontakta oss på expeditionframat@businessregion.se så berättar vi mer!

För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Närmsta hållplats för detta evenemang är Lilla Bommen.

 

Anmäl dig till evenemanget

Aktiviteten är fullbokad
Aktivitetstyp

Tipsa en vän

Visa cookie-information