Forum för kulturella & kreativa näringar

Forum för kulturella och kreativa näringar* är ett forum för näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer. Forumet syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling inom de enskilda branscherna inom kulturella och kreativa näringar samt området i stort, genom att arbeta med specifika frågor.

Staplade stenar med havet i bakgrunden
Forum för kulturella och kreativa näringar syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling för näringarna.

Vad är forum för kulturella och kreativa näringar?

Ett samlings- och utvecklingsforum och möjlighet för branscherna inom kulturella och kreativa näringar att mötas, samverka, driva påverkan och bygga relationer som leder till förändring inom respektive bransch och inom kulturella och kreativa näringar som helhet. Business Region Göteborg bjuder in näringsliv, akademi, civilsamhälle, politiker och tjänstemän som är engagerade i utvecklingen av KKN-området.  Vi erbjuder en arena och mötesplats för samtal och samverkan, där branscherna ges möjlighet att diskutera och driva sina utvecklingsfrågor.

Vem deltar?

Forumet innefattar deltagare från:

  • Näringsliv
  • Akademi
  • Civilsamhälle
  • Offentliga aktörer – politiker och tjänstemän

Vill du vara med och påverka och driva förändring i din bransch? Hör av dig till kkn@businessregion.se

Hur anmäler jag mig?

Vid intresse för deltagande anmäl dig till denna epostlista.

Välkommen!

 

* Design och formgivning, Slöjd och hantverk, Media, och Marknadskommunikation, Arkitektur, Dataspel, Mode, Film, Foto, Konst, Litteratur, Kulturarv, Musik, Scenkonst, Upplevelsebaserat lärande och Måltid.

Intresserad av att delta? Kontakta oss gärna

Vi har kunskap och kontakter inom de Kulturella och kreativa näringarna, och hjälper dig att hitta rätt.

Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation
Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar