Innovationslabb – med kraft från kreatörer

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft och inspiration från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Tillsammans tar vi innovationen till nya höjder. 

Innovationslabb med kraft från kreatörer

Världen förändras snabbt, innovativa företag driver förändringen och lämnar de konkurrenter som inte utvecklas bakom sig. Innovation är en viktig nyckel för ökad konkurrenskraft för industrin och förnyelse för verksamheterna i offentlig sektor. Via Business Region Göteborgs innovationslabb kan ditt företag få ny kraft med hjälp av kreatörer.  

I Innovationslabbet sammanför vi kreatörer med personer från industrin, handel och offentlig sektor. Deltagarna har olika bakgrund, kompetenser och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem. Under två halvdagar arbetar man tillsammans för att skapa nya företag, produkter och tjänster. Kreatörer är professionella idéutvecklare och problemlösare. Tillsammans med entreprenörers förmåga att driva företag läggs grunden till framtida succéer när vi skapar förutsättningar för nyskapande innovation. 

I Innovationslabbet bidrar människor med olika perspektiv och kompetenser. Behovsägarna har koll på behovet, företagen känner målgruppen och marknaden, kommunen kan bidra med kunskap om allmänheten. Och däremellan behövs kreatörer som kan idégenerera och komma med nya lösningar tillsammans med de andra. Vi kallar det för 360-graderstänkandet.
Azadeh Kazemi, projektledare för Innovationslabbet

Kontakta oss gärna

Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation