Branschfakta Logistik

Göteborg är Skandinaviens ledande logistikcentrum. Med förbindelser till sjöss, land och luft har vi hela världen inom räckhåll. Här verkar näringslivets stora aktörer, här passerar årligen 150 miljoner ton varor, här utförs logistikforskning i världsklass och här skapas innovationer för framtidens hållbara logistik och transporter. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till innovativa samarbeten.

The Port of Gothenburg
Foto: Göteborgs Hamn

Sveriges främsta logistiknav 

En av Göteborgsregionens styrkor är det geografiska läget, med närheten till de stora sjöfartslederna, järnvägarna och riksvägarna. Göteborgsregionen är också landets ledande industri och handelsstad. Allt detta har bidragit till att regionen utvecklats till Sveriges främsta logistiknav. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri. Här finns Göteborgs Hamn, som är Skandinaviens största, Göteborg Landvetter Flygplats, järnvägar och vägar.  

Strategiskt placerade effektiva lager och distributionscentraler bidrar till regionens starka logistikprofil, liksom framstående forskning inom området. Här finns också de stora logistikföretagen representerade.  

Godskedjan stärks av Göteborg Landvetter Flygplats som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen erbjuder den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Flygplats är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan. 

Jakten på framtidens hållbara logistiklösningar 

Något som ytterligare stärkt regionens position som ledande logistiknav den framstående forskningen på centret Northern LEAD vid Chalmers tekniska högskola. Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling. 

En viktig komponent i jakten på framtidens hållbara logistiklösningar är ett antal testarenor och utvecklingsprojekt som Business Region Göteborg är involverade i. Till exempel elbussprojektet ElectriCity som utvecklas och testkörs i Göteborg. Logistik- och Transportstiftelsen, LTS, som stödjer forskning och utbildning samt Logistic Hub Scandinavia, där regionens aktörer arbetar för att stärka Göteborgs position som Skandinaviens viktigaste knutpunkt för logistik och transport.  

Business Region Göteborg leder också arbetet med ett nytt näringslivsstrategiskt program, där en del inbegriper ett flertal åtgärder inom infrastruktur och tillgänglighet samt mark för logistikverksamheter. 

Här är ett par exempel på de satsningar vi medverkar i: 

Logistic Hub Scandinavia  

Samverkan mellan Business Region Göteborg, Swedavia Göteborg Landvetter Flygplats och Göteborgs Hamn för att stärka regionens position som ledande logistikläge, genom att attrahera logistiketableringar samt nya flyg- och fartygslinjer. 

Nätverk och mötesplatser 

Söker du nya företagskontakter i branschen? Vill du hitta samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här (länk) 

Testbäddar 

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med rätt person.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen 

Vi hjälper dig 

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer inom logistik att samverka och mötas. Bland annat genom ömsesidiga regionala, nationella och internationella samarbeten. Med hjälp av våra nätverk och kontakter kan vi korsbefrukta branscher och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle.  

Vi är även en part i utvecklingen av Testbädd Göteborg för att skapa förutsättningar för näringslivet att tillsammans med andra aktörer testa och utveckla innovationer som möter städers utmaningar bland annat inom logistikområdet. 

Visste du att...  

... i över femton år har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med dess järnvägspendlar, en stark akademi och stor efterfrågan på logistikmark. 

... det finns ungefär 100 seniora logistikforskare verksamma i Göteborgsregionen, bland annat vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet? Deras verksamhet gör Göteborg till ett av världens främsta forskningskluster med fokus på ekonomi, teknik och marknadsföring inom logistik. 

... Göteborgs innovativa varutransportlösningar röner internationell uppmärksamhet? Representanter från andra städer kommer ofta hit för att lära av hur Göteborg till exempel löst distributionen till flera hundra citybutiker med elfordon. 

Kontakta oss gärna

För investering och etablering
Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering