Många möjligheter inom maritima näringar

Havet och verksamheter som knyter an till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen och möjligheterna är många och innovationskraften hög. I dag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum med hög kunskap och kompetens inom forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling.

Passagerarbåtar vid Lilla Bommen i Göteborg

En framtidsbransch

Den globala maritima marknaden är betydande och uppskattas till drygt 210 000 miljarder kronor och sysselsätter över 200 miljoner människor. Sjöfart och turism utgör de största delarna av den maritima sektorn. Prognosen för de flesta områden som relaterar till den maritima ekonomin talar för fortsatt tillväxt. 

Fram till år 2050 beräknas sjötransporterna öka med närmare 430 procent globalt. Turism och vattenbruk bedöms mer än fördubblas fram till 2030 och havsbaserad vindkraft växter årligen med mellan 20–25 procent.

Göteborgs Hamn – navet för regionens maritima näringar

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största och porten till världen för stora delar av svensk industri. I Västsverige finns omkring 3000 maritima företag med omkring 20 000 anställda. Det motsvarar 45 procent av landets antal anställda inom maritima näringar. Företag inom maritima näringar finns representerade i alla Göteborgsregionens kommuner. Näringen omfattar ett stort antal branscher och förutsättningarna ser olika ut inom olika områden.

Den maritima sektorn har satt en tydlig prägel på våra kustområden. Genom Göteborgs hamn, centrum för forskning, forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling samt svenskt fiskecentrum är vi idag ett nordiskt centrum för sjöfart.

Västra Götalandsregionen har ansvar för att samordna strategiska aktiviteter i den maritima sektorn i Västra Götaland. Här följer exempel på maritima kluster, projekt och nätverk som Business Region Göteborg anordnar.

Kluster: Maritima klustret

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för de maritima näringarna i Västsverige som leds av Västra Götalandsregionen. Genom kunskap, samverkan och dialog bidrar klustret till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt samt skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Klustret arbetar med marina och maritima frågor inom livsmedel, turism, energi, bioteknik, sjöfart och teknik samt regelverk.
Läs mer om Maritima klustret här.

Nätverk: Västsvensk Subsea

Business Region Göteborg drev under åren 2016–2017 nätverket Västsvensk Subsea med fokus att arbeta marknadsorienterat för att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subseaområdet nationellt och internationellt. Från och med 2018 drivs nätverket genom OffShoreVäst/RISE Research Institutes of Sweden där fokus ligger på innovation och forskning inom offshore-segmentet. 

Inom nätverket Västsvensk Subsea erbjuds en rad aktiviteter för dig som vill knyta nya affärskontakter och få en bred omvärldsbevakning inom subsea-området. Företag erbjuds återkommande nätverksträffar, seminarier och workshops, men även möjlighet att tillsammans ställa ut eller besöka relevanta konferenser och mässor.
Läs mer om OffshoreVäst och nätverket Västsvensk Subsea.

Containerfartyg och hamnkranar i kvällsljus med Nya Älvsborgs fästning i bakgrunden

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter i branschen? Vill du ha nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?
Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här.

Göteborgs Hamn kranar

Klusteranalys Sjöfart 2018

Kartläggningen av sjöfartsklustret innehåller fakta och statistik kring företagen inom sjöfartsnäringen i Västra Götaland. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.
Ladda ner Klusteranalys Sjöfart (1,4MB) här.

Visste du att...

... Volvo Penta är bland de ledande i världen när det gäller inombordsmotorer och kompletta framdrivningssystem för allt från nöjesbåtar till kommersiell sjöfart och industrimotorer?

... båtbyggartraditionen är stark, i synnerhet på Öckerö med flera varv för fartyg, segel- och motorbåtar?

… för att utveckla den maritima näringen och bedriva forskning för miljömässigt hållbar sjöfart har näringsliv och högskola en rad samarbetsprojekt? Exempel på detta är Lighthouse på Chalmers i Göteborg.

Vi hjälper dig

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig i frågor som rör maritima näringar. Hos Business Region Göteborg får du hjälp att hitta rätt person för just din fråga.

Kontakta oss gärna

Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: EU projekt Klusterutveckling Maritima näringar