Branschikon rymd

Rymdindustrin

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna. Utvecklingen av ny teknik och nya teknologier skapar även synergier med andra branscher, vilket gynnar Sveriges konkurrenskraft som nation. 

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Exteriör av kontorslokal med fönster och siluetter på Lindholmen
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om rymdindustrin

Den svenska flyg- och rymdbranschen sysselsatte 4000 personer och omsatte SEK 11 miljarder 2019. Västsverige sysselsätter därmed fler än hälften av alla som jobbar inom rymdindustrin i landet. Företagen i det västsvenska rymdklustret har på senare tid bidragit med lösningar och teknik till flera spännande projekt. Vi förser dig med branschkunskap och kontakter - hör gärna av dig till oss!

Fördjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya tekniska lösningar som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/Elbil.jpg
EVENEMANG

Så ställer vi om till ett elektrifierat transportsystem i Göteborg

17 april 2023, 13:00
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/Hllbarhet.jpg
EVENEMANG

Innovationslabb: Hur kan den gröna omställningen skapa affärsmöjligheter för din verksamhet?

26 april 2023, 08:30
Läs mer och anmäl dig här

Kontakta oss gärna

Hannes Lindkvist
Projektledare
Arbetsområden: ICT Logistik Rymd