Techföretagens betydelse för Göteborg

Techsektorn lär få störst betydelse för sysselsättningen framåt i Göteborg. Många bolag startas – och många vill och har potential att skala upp snabbt. Men det finns orosmoln i branschen. -"Vi arbetar sen några år hårt med att, i dialog med techföretagen, erbjuda konkreta lösningar på alla dessa områden, säger Andreas Göthberg, avdelningschef på Business Region Göteborg."

Andreas Göthberg utanför The Yard
Andreas Göthberg, visar upp The Yard för entreprenörer i techbranschen

I Göteborg är en tillväxtboom inom tech tydlig sedan ett antal år. Det rör sig om allt från mjukvara som automatiserar olika processer, till digitala plattformar för underhållning och investeringar samt till IT-konsultbolag. Många bolag startas – och många vill och har potential att skala upp snabbt. 

För att bättre förstå vad som händer, och hur dynamiken bäst kan stöttas, har Business Region Göteborg låtit ett konsultföretag intervjua nyckelpersoner inom Göteborgs techsektor. Intervjuerna har kretsat kring områdena:  

  • Stödkomponenter för etablering och uppskalning. 
  • Förutsättningar för att driva och växla upp verksamhet i Göteborgsregionen. 
  • Framtidsspaning för att undersöka vilka framtidsvisioner företagen har och vilken roll regionen kan ha för att realisera dessa. 

I studien återkommer några orosmoln med stor samstämmighet: 

  1. Techbolagen behöver bättre nätverk – nätverken är oerhört viktiga av många skäl.
  2. De saknar kapital för större investeringar samt forum för att hitta investerare.
  3. De saknar billiga lokaler, centralt, med närhet till andra intressanta företag. 

– Bilden stämmer otroligt väl överens med den som har växt fram hos oss. Vi arbetar sen några år hårt med att, i dialog med techbolagen, erbjuda konkreta lösningar på alla dessa områden, säger Andreas Göthberg, chef på avdelningen Företagsutveckling på Business Region Göteborg.

Så vad gör vi för techbolagen?

Ett exempel är etableringen av den fysiska mötesplatsen The Yard på Götaverkens gamla varvsområde på Lindholmen. Det är en högintressant miljö med närhet både till kunder och centrala Göteborg. Där kommer bolag kunna hyra effektiva lokaler, och ha stora möjligheter att påverka mötesplatsen i sig.  

Under 2021 startade vi, "Investerarforum" inom ramen för verksamheten Finanskompetenscentrum, med syftet att ge investerare i unga innovativa bolag en möjlighet att utbyta erfarenheter och framför allt nätverka. Genom samverkan skapas en betydande kraft som kan stödja innovation och utveckling i den spännande transformation som just nu pågår i vår region. 

Vidare är drygt tio olika nätverksträffar planerade för året där den första drar igång redan i mars.

– Det finns en stark vilja bland techbolagen att etablera sig här men det förutsätter att vi kan möta deras behov. Nu har vi inlett arbetet med att succesivt förbättra förutsättningarna och sätta Göteborg på kartan på allvar, säger Andreas. 

Läs gärna rapporten SME- och TECHBOLAGEN i Göteborgsregionen. Den består av tre delar där den sista delen redovisar resultaten från de intervjuer som genomförts med unga techbolag. Baserat på intervjuerna lyfts avslutningsvis ett antal rekommendationer fram för att främja en fortsatt god utveckling bland techbolagen.

Kontakta oss gärna

Andreas Göthberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Organisationsutveckling Försäljning Tillväxt
Madelene Näslund
Projektledare
Arbetsområden: Tech Entreprenörskap Affärsutveckling