Kompetens

En av Göteborgsregionens största styrkor är tillgången till kompetens och nätverk. Här finns världsledande kompetens inom en rad områden som Fordon, ICT och Life Science för att nämna några.

Fikande människor på kvarteret Viktorias innergård
Kompetens är en av Göteborgsregionens största styrkor

Allt fler väljer att bo och leva i Göteborgsregionen. År 2019 var mer än en miljon invånare bosatta här. Befolkningen är relativt ung och mer välutbildad än riksgenomsnittet och tillgången till akademisk utbildning och företag i världsklass bidrar till att göra regionen mer attraktiv. Regionens två stora lärosäten har sammanlagt cirka 60 000 studenter.

Göteborg rankas som världens näst smartaste stad och när det gäller humankapital och livsstil placerar sig staden högt bland europeiska städer.

Här bedriver många framgångsrika företag forskning och utveckling. Det pågår även ett snabbt teknikskifte inom områdena digitalisering, AI och elektrifiering. 

För att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt med tillgång till talanger på högsta nivå. Internationell kompetens är och kommer att vara en viktig del för att få ihop pusslet. För att attrahera talanger pågår ett aktivt arbete genom Move to Gothenburg och för internationell talang på plats har vi öppnat International House Gothenburg.

Move to Gothenburg

Move to Gothenburg är ett samarbetsinitiativ som syftar till att attrahera och välkomna kvalificerade internationella talanger och få dem att stanna och trivas i Göteborg och Västra Sverige på lång sikt. Initiativet omfattar intressenter från näringslivet, akademin, staden och regionen. 

International House Gothenburg

Här har vi skapat en mötesplats för internationell talang. Här erbjuds service för att underlätta integrationen in till det svenska samhället. International House erbjuder rådgivning, karriärutveckling, seminarier och events.