Konsultstöd som ger konkurrenskraft

Behöver du hjälp med att hitta en väg framåt? Tillsammans med våra rådgivare får du kunskap, konkurrenskraft och chans att hitta nya affärsmöjligheter.

Konsultstöd

Hos oss är goda råd inte heller dyra – de är gratis!

Oavsett om du behöver ett bollplank, coachning eller en rejäl genomlysning av ditt företag kan vi hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av företagsrådgivning och vet att det skapar bra förutsättningar för en fortsatt affärsverksamhet. Vi vet också att alla företags behov är unika och anpassar därför rådgivningen utifrån just dina utmaningar och önskemål.

5 skäl att ta hjälp av en rådgivare

 

Bild
Andreas Molander

 

1. Du får tillgång till ny kunskap och någon som delar med sig av sin erfarenhet.

2. Du får hjälp att utmana dig själv och någon som ställer de jobbiga frågorna.

3. Du får nya insikter och infallsvinklar och någon som ser saker med andra ögon. 

4. Du får inspiration och motivation och någon som stöttar dig. 

5. Du får ett bollplank och någon att ställa dina frågor till.

- Andreas Molander, affärsrådgivare på Business Region Göteborg

Som företagare är man ofta ensam i sina beslut och kanske lite hemmablind. Vi rådgivare kan agera bollplank och bidra med "ögon utifrån", idéer och erfarenheter från andra verksamheter. Även små insatser kan göra stor nytta.
Ingrid Alestig, affärsrådgivare, Business Region Göteborg

Vi erbjuder:

  • En enklare genomgång för att tillsammans definiera företagets nuläge och resurser.
  • Fördjupad analys där vi lyfter fler frågor och grundligt går igenom nuläge och framtid. 
  • Upp till fem timmars personlig rådgivning.
  • Konsulter med spetskompetens.
  • Allt är kostnadsfritt och vi har självklart tystnadsplikt.

Så här går det till:

  • När du hör av dig till oss kontaktar vi dig så snart som möjligt.  
  • Vi väljer gemensamt en rådgivande konsult som passar bäst för dina behov.
  • Tillsammans med konsulten görs en genomgång av ditt nuläge och vad du och ditt företag har för behov och utmaningar. Ni bestämmer sedan vad ni ska prioritera i ert gemensamma arbete framåt.

Hör av dig till foretag@businessregion.se så formar vi det stöd du behöver!

Min erfarenhet är att de entreprenörer och företagare som använder rådgivare vid behov har en mycket stor chans att nå sina mål.
Andreas Molander, affärsrådgivare, Business Region Göteborg

Kontakta oss gärna för mer information

Björn Andersson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Visa cookie-information