Göteborgs företagslots hjälper till i kontakt med kommunen

Det är inte alltid så lätt att veta till vem eller vart man ska vända sig för att exempelvis söka ett tillstånd. Då kan företagslotsen hjälpa till och ge stöd genom hela processen.  

Företagslotsarna
Göteborgs Stads företagslotsar: Torbjörn Kvarefelt och Johan Eckebrant

Göteborgs Stads Företagslots

Som företagare behöver du då och då ha kontakt med din kommun eller andra myndigheter. Det kan handla om att söka tillstånd eller få information om regler och bestämmelser. Ibland är det inte så lätt att veta till vem och vilken förvaltning du ska vända dig till. Då kan Företagslotsen hjälpa dig att enkelt komma vidare med ditt ärende. För företag verksamma i Göteborgs Stad finns två företagslotsar, Torbjörn Kvarefelt och Johan Eckebrant.

Företagslotsarna har mycket god kunskap om alla vanliga ärenden som företagare har med kommunen samt god kunskap om näringslivsutveckling och vänder sig speciellt till dig som inte hittat rätt väg själv eller som har ett komplext ärende.

Bild
Dekorbild.

Vi hjälper dig med bland annat:

  • Kontakter i komplexa ärenden
  • Miljöfrågor, bygglov
  • Tillstånd, upphandling
  • Effektivisering, förenkling

Företagslotsen vägleder dig genom kommunens processer och är din kontaktperson, för det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Kontakta oss gärna

Torbjörn Kvarefelt
Företagslots
Arbetsområden: Tillstånd Kontakter inom staden Företagsklimat
Johan Eckebrant
Företagslots
Arbetsområden: Affärsutveckling Tillstånd Kontakter inom staden

Fler företagslotsar i Göteborgsregionen

Här finns kontaktuppgifter kring frågor som rör tillstånd, regler och tillsynsärenden i de övriga kommunerna:

Lotsar och kontakter i kommunerna
Person på standuppaddleboards i sjö
kvinna arbetar i en bar, håller i en vinflaska

Frågor om tillstånd och regler i Göteborgs Stad

Företagslotsarna får många frågor om tillstånd och regler vid uppstart av restaurangverksamhet. 

Tillstånd och regler i Göteborgs Stad