Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Har du ordning och reda på vem som får fatta vilka beslut i företaget? I vår workshop får du verktyg för att dokumentera beslutsstrukturen i företaget och upprätta ägardirektiv.

Ägardirektiv workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Verktyget kallas Ägardirektiv och blir en tydlig vägledning för styrelsen, så att den kan arbeta effektivt för företaget. Under två halvdagar* går vi igenom ägardirektivets olika delar och belyser relevanta frågeställningar. Du får en arbetsmall för att ta fram den egna beslutsstrukturen och praktiskt stöd från Business Region Göteborg.

Delar av innehållet i Ägardirektiv

  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Principer för ägardirektiv
  • Arbetsmall
  • Genomgång av eget ägardirektiv med återkoppling och förbättringsförslag

Tid

6 timmar
*En workshop sker i grupp med andra företagare. En workshop genomförs individuellt i företaget, med processledningsstöd från vår tillväxtexpert.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration