Företagsledare – vidareutveckla ditt ledarskap

När företaget växer ställs särskilda krav på dig som företagsledare. Lyhördhet och flexibilitet blir ännu viktigare, samtidigt som du ska skapa effektiva strukturer och tydliggöra mål och förväntningar för en större grupp individer.

Ledarskap vidareutveckling i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

För dig som är en erfaren ledare eller en förebild för dina medarbetare och vill vidareutveckla dig erbjuder vi en workshopserie som omfattar tre halvdagar. Här arbetar vi tillsammans med de viktigaste delarna när det gäller struktur, förändringsledning och kommunikation.

Detta tittar vi på tillsammans i workshop Företagsledare

  • Ledarens roll och uppdrag
  • Företagskultur
  • Kommunikation
  • Att leda i ständig förändring
  • Skapa din egen plan för fortsatt utveckling

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration