Ledarskapscoachning ger dig stöd och drivkraft

Behöver du ett bollplank i din företagsutveckling, lite ledarskapscoachning? Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar coachar vi dig att bli en mer effektiv företagsledare.

Ledarskapscoaching i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Ledarskapscoachning för dina utmaningar

Med hjälp av våra tillväxtexperter får du stöd i processen att hitta dina lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. De hjälper dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål. Det är dina och ditt företags behov som styr innehållet.

Ur innehållet

• Vad är ett bra ledarskap?
• Vikten av tydlighet och intern kommunikation
• Vad vill vi och vart ska vi? Ta fram er vision och era mål
• Värderingar som långsiktigt styrmedel
• Arbeta med er marknads- och kommunikationsplan
• Omvärldsbevakning
• Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller
• Förändringsprocessen i företaget – vad behöver ni göra?
• Implementeringsplan – så här går det till
• Egen plan för fortsatt utveckling som ledare

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration