Styrelsearbete – styr företagets framtid

Arbetar du effektivt med rätt frågor i din styrelse? Ett framgångsrikt styrelsearbete är en av grundpelarna för ett företags konkurrenskraft och tillväxtpotential. Med rätt sammansättning och effektiva arbetsformer står du stark.

styrelsearbete workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Det här är en workshop för dig som idag arbetar med flera ägare och har tillväxtambitioner, men behöver fördela ansvarsområden och stärka teamkänslan i organisationen. På så sätt kan du ägna mer tid åt att driva igenom strategiska beslut i vardagen.

Vi går bland annat igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr. Allt för att få till ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. Vi tittar också på ägardirektivet – ett viktigt styrinstrument som ger dig som VD mandat och en förtydligad roll.

Detta kan vi ta upp till diskussion i workshop Styrelsearbete

  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Extern kompetens
  • Principer för ägardirektiv
  • Arbetet med en styrelse

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration