Beredskapsplan för företagare

För många företagare kan det, särskilt under en tuffare period, vara bra att göra en beredskapsplan med sin revisor eller ekonomisk kunnig person. I listan nedan har vi samlat exempel på vad en sådan plan kan innehålla. Listan är inte heltäckande men kanske kan något vara till hjälp. Vi vill också gärna lyfta fram Verksamt.se som en mycket bra och väl uppdaterad källa för tillgängliga stödpaket.

karin-forklarar-for-gruppen-business-region-goteborg.jpg

Exempel på innehåll i en beredskapsplan

Kostnader

 • Analysera nuläge – Analysera hur länge företaget kan klara av att betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingades stänga helt eller omsättningen minskar drastiskt. Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Och vilka åtgärder bör du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Det kan exempelvis handla om att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över sin hyressituation med fastighetsägaren.
 • Alternativ finansiering – Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar – går det att skaffa annan finansiering? Kan ägarna skjuta till mer pengar? Är banken villig att låna ut kapital? Det kan finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget. Finns det kundfakturor som kan belånas? Tänk på att lån och skattekrediter ska återbetalas – det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga.
 • Pausa betalningar – Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa till exempel inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal.
 • Anstånd hos Skatteverket – Om företaget har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronavirusets effekter finns nu möjligheten att ansöka om anstånd hos Skatteverket. Som företagare kan du få anstånd för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till tre månader. Läs mer här
 • Justera preliminärskatten – När vinsten sjunker ska du också betala mindre skatt. Du kan ändra hur många gånger som helst – sänk den nu och justera upp igen när din verksamhet tar fart. Läs mer här

Intäkter

 • Analysera nuläge – Skaffa dig en realistisk bild över företagets intäkter. Vilka intäkter faller bort och vilka kan du fortfarande kan förlita dig på? Försök göra scenarier för vilken kostnadskostym företaget kan bära, och vilket likviditetsbehov företaget har.
 • Externt kapital – Är ditt företag beroende av externt kapital bör du snarast ta en dialog med sina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. Säkerställ att du vet vad som gäller för ditt bolag och anpassa din strategi därefter. 
 • Dialog – Se till att föra en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att förbereda dig för eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar ditt företags produkter eller tjänster. 
 • Kommunikation – Var noga med att hålla igång företagets kommunikation. Och var lyhörd - Hur reagerar kunden de på läget? Vad är kundens förväntningar på dig? Vad vill kunden se för förändringar i utbud? Hur ser kundens ekonomi ut? De företag som känner sina kunder bäst är de som kommer klara sig bäst. 

Personal/organisation

 • Korttidsarbete (korttidspermittering) – Håll koll på Tillväxtverkets webbplats
 • Säga upp personal – Kanske måste du trots allt säga upp personal. Anmäl i så fall varsel till Arbetsförmedlingen, så snart som möjligt. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver du anmäla varsel. Mer info om detta finns på Arbetsförmedlingens webbplats
 • Reserestriktioner – Se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer för att de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19.
 • Arbetsmiljö – På Arbetsmiljöverket finns omfattande information om ditt ansvar vad gäller arbetsplatser hemma, personlig skyddsutrustning, riskbedömning och annat som är viktigt att veta för att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Läs mer här
 • Följ rekommendationer – Frisk personal är en förutsättning för verksamheten. Följ rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Affärsmodell/strategi

 • Se över affärsmodellen – Fundera på hur din affärsidé står sig i en eventuell lågkonjunktur. Ska du ha möjlighet att bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt.
 • Gör resultat- och likviditetsbudgetar – Skissa på budgetar för olika scenarier – pessimistiska, realistiska och optimistiska. Ser du vad du behöver göra och får koll på läget även om siffrorna är dystra? Arbeta med korta prognoser och följ upp ofta.
 • Nya regler – För vissa verksamheter gäller nya regler med anledning av coronavirusets effekter, till exempel för restauranger, caféer och krogar. läs här.  Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din verksamhet bland annat genom att ofta besöka Verksamt.se. 

Leverantörskedja/avtal

 • Leverantörskedjan – Hur ser företagets avtal ut? Vad gäller och vilka konsekvenser får de nya förutsättningarna för företaget? Innebär till exempel reseförbuden att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?
 • Förhandla – Våga förhandla med dina leverantörer, de vill ju ha kvar dig som kund. Båda parter tjänar på det i längden och det är oftast lättare att låna från leverantörer än från banken. Hyran är en stor post – prata med fastighetsägaren oavsett om det är en privat eller kommunal värd. 
 • Alternativa lösningar – Finns det andra leverantörer och kan jag få avsättning för företagets produkter och tjänster om dina viktigaste kunder stänger ned? Finns det leverantörer som har bättre förutsättningar för leverans till Sverige? 
 • Prata med banken – Riksbanken vidtar flera stödåtgärder, bland annat lånar de ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna, läs här. Hör dig till din bank om du behöver låna eller har lån som du kanske kan få amorteringsfria under en period. Bankerna uppskattar företagare som har koll på sin ekonomi och är förutseende så även om du tror inte låna något förrän kanske senare i höst, prata med banken redan nu.

Tänk utanför boxen

 • Tänk nytt – Ett nytt marknadsläge skapar osäkerhet, men också idéer för den som vågar tänka nytt. Kreativitet, innovation, idékläckande och en stor dos mod kan bli det som räddar ditt företag. Hur kan företagets affärsmodell struktureras om? Kan företagets tjänster erbjudas på distans? Kan dina produkter möta ett nytt behov?
 • Anpassa / utveckla dina erbjudanden – Anpassa eller utveckla företagets erbjudanden efter nuläget! Skapa nya (tillfälliga) erbjudande eller koncept, se över din målgrupp och försök hitta nya. Och var rädd om dina stora och trogna kunder. Hemleveranser, digitala möten, försäljning utomhus, större restaurangbord – hitta nya möjligheter.
 • Nätverka – Samarbeta med andra i samma situation och ta hjälp av ditt nätverk och dina kunder. Är du leverantör av vård- och skyddsutrustning kan du till exempel vända dig till Västra Götalandsregionen.
 • Digitalisera – Företag med digital omställnings- och utvecklingsförmåga kommer vara de som klarar krisen bäst och som kommer ut starkast när den är över. Hur ser ditt företags digitala beredskap ut? Vad kan du göra – på kort och lång sikt? 
 • Agera snabbt – Var beredd på att ställa om och fastna inte i att ”släcka bränder”. Läget är nytt och utmaningen stor för hela näringslivet – var snabb på bollen och hitta möjligheterna innan konkurrenterna gör det. 
 • Utveckla din kompetens – När den akuta krisen avtar kan det vara bra att försöka vara så förberedd som möjligt eftersom konkurrensen kommer vara tuff. En djupare förståelse för din affär kan bli en framgångsfaktor – utveckla kompetensen i företaget. 

Rådgivning

 • Företagslotsen - För dig som behöver hjälp med att söka tillstånd eller få information om regler och bestämmelser eller veta vilken förvaltning du ska vänd dig till, kontakta någon av våra Företagslotsar
 • Finansiering – Du som företagare kan också kontakta exempelvis Almi och Svensk Exportkredit som på olika sätt kan hjälpa till med finansiering. Du kan göra det både tillsammans med banken och på egen hand. 
 • Myndighetsinformation – På Verksamt.se finns den senaste informationen om vad myndigheter gör för att hjälpa företagare med anledning av coronapandemins effekter.
 • Branschorganisationer – Om du inte är med i en branschorganisation kan det vara bra att ansluta dig nu, många erbjuder juridisk rådgivning som kan vara till stor hjälp nu och framöver.
 • Enterprise Europe Network, EEN – Business Region Göteborg är värd för den västsvenska delen av affärsnätverket Enterprise Europe Network som finns i fler än 60 länder över hela världen. Genom EEN kan vi matcha dig med kvalificerade affärskontakter och samarbetspartners inom EU. Vi erbjuder också kostnadsfri rådgivning råd kring din internationalisering samt rådgivning och information om EU-regler och finansiering.