Bild på en man vid en dator

Hållbarhetshjulet

För dig som vill jobba lönsamt med hållbarhet

Företag som tänker på hållbarhet är på väg mot en säkrare framtid. Att arbeta med hållbarhet visar ansvar och gör företaget mer trovärdigt och attraktivt för kunder, anställda, och investerare.

Börja arbeta med hållbarhet i ditt företag

Börja arbeta med hållbarhet redan i september för att vara redo inför 2024! Vår workshop ger dig praktiska tips om vilka åtgärder du kan implementera i ditt företag. Vi kombinerar teori med praktiska övningar så att du snabbt kan börja dra nytta av fördelarna med ditt hållbarhetsarbete.
Begränsat antal platser - Nästa start den 14 november. 

Anmäl dig idag

Bild på två hexagoner med kostnad och foto

Vad lär du dig på Hållbarhetshjulet?

På träffarna får du teoretiska kunskaper som varvas med praktiska övningar. I de praktiska övningarna kommer arbeta med ditt eget företag och med konkreta exempel från din verksamhet. Du kommer också att få påbörja arbetet med en hållbarhetsanalys som undersöker hur företaget påverkar samhälle, miljö och ekonomi för att hitta områden att förbättra och prioritera insatser. Dessutom går vi igenom en väsentlighetsanalys som hjälper ditt företag att fokusera på viktiga områden för både verksamhet och intressenter. Det bidrar till en hållbarhetsstrategi som passar företagets behov och långsiktiga framgång.

Hållbarhetshjulets innehåll

Under Hållbarhetshjulet kommer vi att fokusera på hur hållbarhetsarbetet kan förändras rent konkret i er verksamhet. Du får hjälp att analysera nuläget och att utveckla handlingsplaner och mål för att hitta ett sätt att arbeta hållbart i det dagliga arbetet. Du arbetar med ditt eget företag men tillsammans med de andra deltagarna finns möjlighet för gemensamma diskussioner och reflektioner. Efter Hållbarhetshjulet får du dessutom en timmes individuell rådgivning där vi går igenom och konkretiserar insatser som passar just din verksamhet och hur du tar arbetet vidare i företaget.

Bild på två personer som arbetar

För vem passar Hållbarhetshjulet?

Hållbarhetshjulet riktar sig främst till små och medelstora företag som vill öka sin lönsamhet genom strategiskt arbete med hållbarhet. Om du har en önskan att göra ditt företag mer hållbart, men inte vet var du ska börja, är Hållbarhetshjulet perfekt för dig. Oavsett vilken bransch du arbetar inom kommer du att lära dig att fatta rätt beslut för att främja hållbart företagande.

Varför ska du gå Hållbarhetshjulet?

Hållbarhetshjulet ger dig möjlighet att snabbt och enkelt skaffa dig aktuell kunskap om hur du kan göra din verksamhet mer hållbar. Du kommer att få med dig en mängd konkreta åtgärder som du omedelbart kan implementera i ditt företag. Med ökande krav från kunder på hållbart företagande kommer du, med rätt kunskap, att ligga i framkant gentemot dina konkurrenter och öka dina möjligheter till framgångsrika affärer.

Bild på två hästar
Kvinna som visar saker på en anslagstavla

Kostnad och tid

Vi rekommenderar att två kollegor från samma företag går tillsammans. Samarbetet ger bättre effekt och gör implementeringen av hållbarhetsarbetet enklare.

Plats: Östra Hamngatan 5, Göteborg. Närmaste hållplats Lilla Bommen.

Tid: Hållbarhetshjulet består av ett introduktionstillfälle och 2 halvdagars-workshop + 1 h personlig rådgivning.

Pris: 2 400 kr exkl moms för 1 deltagare, 2 995 kr exkl moms för 2 deltagare från samma företag.
 

Start 14 nov - Anmäl dig

Workshopledare i Hållbarhetshjulet

maria-djupstrom-hallbarhetshjulet-business-region-goteborg.jpg

Maria Djupström

Maria Djupström håller i workshopen Hållbarhetshjulet. Hon har bred kunskap och erfarenhet av affärsutveckling, hållbarhetsfrågor och hur man kan implementera det i sitt företag. 

Foto på Niclas Järnros

Niclas Järnros

Niklas Järnros leder workshopen Hållbarhetshjulet och har lång erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet i företag från olika sektorer och med varierande storlek.

Varför ska företag arbeta med hållbarhet?

Bild
Blå hexagon

Företag behöver inkludera hållbarhet i sin strategi för att säkra sin framtid. Genom att beakta samhälle, miljö och ekonomi kan företag uppnå fler positiva effekter och minska de negativa. Det visar ansvarstagande och gör företaget mer trovärdigt och attraktivt för kunder, medarbetare och investerare. Genom att prioritera miljö, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet kan företag vara lönsamma på lång sikt och bidra till en hållbar utveckling.

Vad är hållbart företagande?

Hållbarhet handlar om att ta ansvar för företagets påverkan på samhälle, miljö och ekonomi på kort och lång sikt. En affärsmodell som tar hänsyn till dessa delar säkerställer företagets lönsamhet på lång sikt.

Bild
Blå hexagon

Ekonomisk hållbarhet

innebär att företaget ska vara lönsamt på lång sikt genom att ta hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska faktorer vid planering och beslutsfattande.

Bild
Blå hexagon

Social hållbarhet

handlar om att minska ojämlikhet och öka sammanhållningen i samhället. Företag bör ta ansvar för mänskliga rättigheter och främja goda sociala relationer och hög livskvalitet för alla.

Bild
Blå hexagon

Miljömässig hållbarhet

handlar om att företag ansvarar för sin påverkan på miljön genom att minska avfall, utsläpp och energiförbrukning. Det är viktigt att ha miljö i åtanke vid beslutsfattande och jobba mot en mer hållbar verksamhet på lång sikt.

Foto på Erika Backgård

"Det som har varit vår utmaning är att förstå hur mycket bra saker vi faktiskt redan gör. Något som blev väldigt tydligt när vi gick Hållbarhetshjulet. Vi insåg att det vi behöver göra är att stoppa in arbetet i en struktur för att komma vidare på ett enkelt och hanterbart sätt"

Erika Backgård, HR-ansvarig, HTE Production

Anmälan till 14 november

Kontakta mig om hållbarhetshjulet
Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet