Hitta, utveckla och behålla rätt medarbetare i företaget

Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Det här är inte enkelt men nödvändigt för att ett företag ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Just nu råder det kompetensbrist inom flera områden, i flera branscher och medarbetare måste utbildas. Så här kan vi hjälpa till.

 

Tre personer, en kvinna och två män, sitter och lyssnar i en sal på Chalmers

Workshop med effektiv modell för att arbeta med kompetensfrågor

En tre-timmars workshop då du jobbar med en konkret och handfast modell (Aruba) om hur man kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Enkel att omsätta i praktisk handling med mätbara resultat.

Här anmäler du dig
Modell över Aruba-metoden som används i workshop

3 kostnadsfria timmar för att ta fram en kompetensstrategi

Handledning för att ta fram en enklare kompetensstrategi som utgår från er affärsverksamhet. Det underlättar om man deltagit i workshopen med Aruba-modellen innan för att få en bild av vad ni behöver fokusera på. 

Här anmäler du dig
Två chalmersstudenter tittar på en laptop

Samverka med skola genom PRAO

Visa upp vilka roller och utvecklingsmöjligheter det finns i din bransch för framtidens medarbetare. Inspireras av och ta del av hur unga människor tänker kring arbete. 

Så blir du praoföretag
Elev och handledare  i produktionstillverkning

Move to Gothenburg

Ett initiativ för att attrahera och välkomna kvalificerade internationella talanger och få dem att stanna och trivas i Göteborg och Västra Sverige på lång sikt. 

Läs om Move to Gothenburg
Människor som går mot utgång på flygplats

Samverkan mellan branscher, företag och utbildningar 

I Göteborgsregionen finns ett flertal kompetensråd där företag och utbildningsaktörer möts för att identifiera branschers behov.

Kompetensråden har nära kontakt med Göteborgsregionens Kompetensnav som samordnar, utvecklar och matchar praktiska insatser för företags och branschers omställningsbehov.  

Här kan du läsa mer om Kompetensråden och Kompetensnavet 

Kontakta oss gärna

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning
Lena Sultanovic Magnusson
Processledare
Arbetsområden: Samarbeten Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: EU projekt Klusterutveckling Maritima näringar
Hans Larsson
Projektledare
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Fordonsindustri Transporter
Helen Bairu
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering
Birgitta Petersson Nordh
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt