Kompetensförsörjning för företag

Vad innebär egentligen kompetensförsörjning? Det handlar om att matcha företags kompetensbehov med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. En fungerande kompetensförsörjning är faktiskt en nyckelfaktor för att ett företag ska kunna starta, utvecklas och vara konkurrenskraftigt - det är avgörande för företagets affär. Så här kan vi hjälpa dig som företagare.

 

Så hjälper vi ditt företag

Här är våra erbjudanden kring kompetensförsörjning.

Framrutan

Framrutan

Ett helt kostnadsfritt kompetenshöjande program för leverantörer till fordonsindustrin som vill stärka sin konkurrenskraft. I programmet jobbar vi med olika insatser som är kopplade till omställningen och teknikutvecklingen kring elektrifiering, artificiell intelligence (AI) och autonoma fordon. En stor del programmet får du och ditt företag individuell coachning i form av workshops eller rådgivning.  

Framrutan - omställning för fordonsleverantörer
Bild som illustrerar coachingprogrammet ARUBA

Säkra affären med rätt kompetens

En tre-timmars workshop då du jobbar med ditt företags utmaningar kring områdena: Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Du får med dig ett enkelt verktyg för fortsatt arbete. 

Till workshopen
Bild som illustrerar coachingprogrammet ARUBA

Kompetensstrategi

Handledning för att ta fram företags ARUBA-strategi och navigera rätt bland frågeställningar kring interna processer, ledarskap och organisation. Ett bollplank och handledning för hur du säkerställer ert interna arbete.

Läs mer
Suddig bild på människor i ett konferensrum

Kompetens+

Kompetens+ är ett initiativ som går ut på att tillhandahålla kompetensutveckling för de som har förlorat jobbet på grund av corona-krisen genom att matcha dem mot små och medelstora företag, startups eller innovationsmiljöer i behov av ny kompetens. Deltagandet i Kompetens+ är frivilligt, begränsat till två till fyra månader och ska vara till gagn för båda parter.

Läs mer
Årets företag visar diplomet

Utmärkelsen

Samverkar ditt företag med skolan? Ta chansen att vinna priset ” ”Utmärkelsen”. Här får du information om tävlingen, priset och hur nomineringen fungerar.    

Läs mer
Mässkyltar Jobba  i Göteborg & Future Skills

Future Skills

Vill du visa upp ditt företag och din bransch för mer än 30 000 elever och föräldrar? På arenan Future Skills som genomförs varje år för gymnasieelever, finns den möjligheten. Inspirera framtidens medarbetare genom att låta dem testa vilka utvecklingsmöjligheter som din bransch har att erbjuda. Det kan vara avgörande för elevernas framtida framtida studie- och yrkesval. 

Läs mer
Person på prao på en industri

Samverka med skola genom PRAO

Visa upp vilka roller och utvecklingsmöjligheter det finns i din bransch för framtidens medarbetare. Inspireras av och ta del av hur unga människor tänker kring arbete. 

Så blir du praoföretag

Aktuella utbildningar till företag och branscher

Här har vi samlat utbildningar som våra samverkanspartners erbjuder för att stärka medarbetares kompetens till följd av pandemin, pågående teknikutveckling med mera. 

Utbildningar inom branscherna: Besöksnäringen, Bygg, Fastighet, Handel, Installation, Teknik/Industri/IT, Transport,Vård och omsorg

www.kompetens.nu

Ett samlat grepp kring Kompetensförsörjning i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kompetensråd är en samverkansarena där arbetsmarknadens parter, akademin, branschorganisationer, omställningsorganisationer och regionala aktörer samarbetar kring kompetensförsörjningens utmaningar och möjligheter, oavsett konjunkturläge.

Branschspecifika kompetensråd för dialog kring kompetensbehov i olika branscher. Där möts företag och utbildningsaktörer och definierar konkreta insatser för de olika branscherna. 

Göteborgsregionens Kompetensnav ska identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och människors omställningsbehov. Genom att samla insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen ska fler få möjlighet att stärka positionen inom nuvarande bransch eller stå bättre rustade för anställning inom en annan.

Har du frågor eller inspel eller är intresserad av att engagera dig i ett kompetensråd? Kontakta Anna-Lena Johansson

Kontakta oss gärna

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete
Visa cookie-information