Kompetens+

Små och medelstora företag har drabbats värst av pandemin, samtidigt som många människor med hög kompetens blivit uppsagda. Det finns alltså behov i vissa branscher och tillgänglig kompetens i andra. Mot bakgrund av detta skapades Kompetens+ där personer matchas med företag för att kunna bidra till företagens innovationskraft. Det kan handla om en HR-person som hjälper ett mindre företag med sin personalprocess, en rutinerad vd som blir bollplank till en ny eller en ingenjör som ser över produktionsflödet. På så vis är förhoppningen att företaget via kompetensutveckling ska gå stärkt ur krisen och förhoppningsvis stå bättre rustad för andra förändringar.

Suddig bild på människor i konferensrum
Kunskapsintensiva företag och FoU-miljöer står och faller med tillgången på kompetens.

Innovation och kompetensutveckling

Deltagandet i Kompetens+ är frivilligt, kan variera mellan några timmar upp till fyra månader och ska vara till gagn för båda parter. Projektet uppmuntrar dem som vill stödja ett företag i en annan bransch då rotation av kompetens är nyttigt för alla inblandade parter och skapar innovation. Ett diversifierat näringsliv med branschöverskridande samarbeten ökar både näringslivets och samhällets motståndskraft vid framtida kriser. 

Starta eget företag

Projektet syftar även till att uppmuntra personer att starta eget företag. Om du går i tankar att starta eget är det bara att höra av sig på mail – kontaktuppgifterna finner du nedan – så guidar vi dig vidare till rätt rådgivare. Du får svar inom 24 timmar och kan få rådgivning på flertalet olika språk.

Berättelser från matchningar

Här hittar du berättelser från kompetenspersoner och företag som matchats och utvecklats tillsammans. Hör vad de har att säga om deras medverkan i projektet.
Kock och egenföretagare hjälpte Kajskjul 46

Ett samverkansprojekt

Kompetens+ är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Västra Götalandsregionen. Projektet pågår till och med 2022, och ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partners i samverkan med TRR.

Logotyper från samverkanspartners

Kontakta oss gärna

Om du behöver kompetensförstärkning och tillhör dem som projektet omfattar – ett SME-, startup-företag eller en innovationsmiljö – kontakta Business Region Göteborg på e-postadressen nedan.

Har du blivit varslad eller uppsagd och är intresserad av att bistå något företag enligt ovan – kontakta din rådgivare på TRR. 

Business Region Göteborg
E-post: kompetensplus@businessregion.se

TRR
www.trr.se

Pernilla Blom
Projektledare Kompetens+
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Kompetens
Visa cookie-information