Säkra affären med rätt kompetens

Kompetensförsörjning handlar mycket om hur företagsledare kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i sitt företag. Vi ger dig inspiration och verktyg att fokusera på det viktigaste i din verksamhet – medarbetarna! 

ARUBA

En workshop för fortsatt konkurrenskraft

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Detta gör vi:

  • Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  • Går igenom ARUBA-modellen
  • Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
  • Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med
  • Efter genomförd workshop erbjuder vi 5 timmars kostnadsfri rådgivning per företag med en konsult. Timmarna bokas in efter workshopen och nyttjas inom 2 månader.

Workshopen vänder sig till företag i Göteborgsregionen med 3–50 anställda.

Den här workshopen är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Workshop för småföretag i alla branscher

Aruba

Datum: Onsdagen den 8 november
Tid: Klockan 13.00–16.30
Plats: Fysiskt möte i Göteborg, lokal meddelas inom kort
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här till workshop den 8/11

Kontakta oss gärna för anmälan eller mer information

Birgitta Petersson Nordh
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt

För dig som deltar i Tillväxtprogrammet Expedition Framåt, kontakta mig.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information