Tillstånd, regler och företagslotsar

Vi samarbetar med kommunerna i Göteborgsregionen så att du som företagare får det stöd och den information du behöver för att kunna bedriva din verksamhet så bra som möjligt. Är det ändå snårigt kan företagslotsen hjälpa dig med till exempel olika kontakter kring tillstånd och regler. 

Fyra personer pratar runt ett bord