Kompetensförsörjning – säkra affären genom rätt kompetens

Har du koll på företagets viktigaste tillgång? Den syns inte i balansräkningen och går inte att låsa in i kassaskåpet. Vi pratar om företagets kärnkompetens – en strategisk resurs som ger din affär konkurrensfördelar.

Kompetensförsörjning i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Under tre halvdagar* får du lära dig hur du kan identifiera vad som verkligen är ditt företags kärnkompetens och hur företaget kan använda sig av den för att sätta fart på tillväxten. Detta är en avgörande faktor när du ska anställa nya medarbetare eller besluta vilken typ av kompetens och resurser som är lämpliga att prioritera.

Detta kan vi göra tillsammans

  • Kompetensförsörjning – nyckelbegrepp och process
  • Verktyg och arbetssätt för att säkra rätt kompetens till företaget
  • Kompetensförsörjningsplan – vad är det?
  • Implementering i det egna företaget – så här kommer ni vidare!

Tid

10 timmar
*Två halvdagsworkshops sker i grupp med andra företagare. En avslutande workshop genomförs i företagets ledningsgrupp, med processledningsstöd från Business Region Göteborgs tillväxtexpert.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information