Tillväxtanalys – tillsammans ritar vi upp din karta för framtiden

Det första som händer när ett företag går med i Expedition Framåt är att en av våra affärsutvecklare intervjuar dig som vd eller ägare och sammanställer svaren. Vår tillväxtanalys ger dig en djup utvärdering och en helhetsbild av din verksamhet som innebär en kickstart in i vårt tillväxtprogram. Analysen fokuserar på ditt företags styrkor och utvecklingspotential utifrån 14 viktiga områden och resulterar i en skräddarsydd handlingsplan för dig och ditt företag.

Tillväxtanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Vi vet att livet som företagare kan vara stressig och att det ofta saknas tid att jobba långsiktigt. Det är bränder som ska släckas och kortsiktiga mål som ska uppnås. Men det finns en paradox i företagsvärlden: genom att lägga tid på att skapa strukturer och rutiner går det att bli mer effektiv för att kunna öka er långsiktiga tillväxt.

Vi börjar med en tillväxtanalys

När du gått med i Expedition Framåt börjar vi oftast med en djupgående tillväxtanalys där affärsutvecklaren ställer frågor till dig inom ett antal affärskritiska områden där vi kan identifiera företagets styrkor och utmaningar. Detta resulterar i tydliga rekommendationer om hur du kan utveckla ditt företag och upprätta en ny handlingsplan.

Så här går det till:

 • Du träffar vår affärsutvecklare och ni pratar om ditt nuläge och dina utmaningar, ca 2 timmar
 • Därefter träffas ni igen för en muntlig genomgång av vårt analysresultat, ca 2 timmar

Det här får du:

 • En rapport som fungerar som ett skarpt styrdokument för fortsatt utveckling mot dina önskade mål. Rapporten innehåller bland annat en handlingsplan med fem prioriterade och tydliga rekommendationer som vi tillsammans kan arbeta vidare med

Kontakta oss gärna för information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration

14 viktiga områden för utveckling

Följande 14 viktiga områden behöver du ha koll på när det gäller ditt företags utveckling och tillväxt. Analysens resultat gör att du kan jämföra dig med andra framgångsrika företag samt belyser ditt företags styrkor och förbättringsområden.

 1. Tillväxtteam – sätt samman en dynamisk ledningsgrupp och hitta tillväxtorienterad personal.
 2. Vilja/ambition – den samlade ambitionen hos ledning och personal är avgörande för att skapa förutsättningar för tillväxt.
 3. Kärnkompetens – definiera era kärnkompetenser och skapa metoder för att överföra kompetens och erfarenheter i organisationen.
 4. Värderingar/företagskultur – Värderingar är ett strategiskt ledningsarbete som lägger grunden för att påverka företagskulturen.
 5. Vision – ledningen och ägarna behöver stå bakom visionen helt, då kan den skapa attraktions- och drivkraft för rätt människor.
 6. Affärsidé – formuleras som svar på vad, var, vem och hur  men bör också adressera kundvärden och skalbarhet.
 7. Omvärld – behövs kunskap om egen och konkurrenters marknadsposition samt se hur dessa kan utvecklas över tid, till exempel på grund av teknikutveckling.
 8. Marknadsföring/marknadskommunikation – bygg varumärke och bjud på kunskap i relevanta kanaler men glöm inte att fokusera på era erbjudanden som skapar värde för kunderna.
 9. Försäljning – koppla ihop försäljningen med marknadsföringen och effektivisera de resurser ni har genom säljstyrningsmodell.
 10. Organisation – se till att det finns en tydlig beslutsstruktur som är förankrad i hela organisationen. Bygg in flexibilitet mellan interna team för att bygga lagkänsla.
 11. Produktutveckling/tjänsteutveckling – se till att er utveckling sker i samarbete med leverantörer och (gärna krävande) kunder.
 12. Mål och strategier – kan vara affärsplan eller roadmap, som är mer vanlig idag. Involvera medarbetarna för att utifrån denna skapa konkreta aktivitetsplaner.
 13. Ekonomi – viktigt med kontinuerlig kontroll av de ekonomiska flödena, men även likviditetsplanering och att upprätta olika verksamhetsspecifika nyckeltal.
 14. Ledarskap – många företagare upplever att de behöver komma ur det operativa hålet. Kan lösas genom god delegeringskultur som ger fler medarbetare ansvar och gör dem mer delaktiga i utvecklingen.

Du kan också boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Visa cookie-information