Tillväxtanalys – få koll på dina styrkor och utvecklingsområden

En tillväxtanalys ger dig en djup utvärdering av din verksamhet. Analysen fokuserar på ditt företags styrkor och utvecklingspotential utifrån 14 avgörande områden.

Tillväxtanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Vår affärsutvecklare djupintervjuar dig som företagsledare och sammanställer sedan dina svar. Denna skriftliga rapport utgör underlag till en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för att du ska kunna utveckla ditt företag.

Så här går det till:

 1. Intervju med konsult
 2. Genomgång av analysens resultat
 3. Rapporten blir ett styrdokument för din fortsatta utveckling mot dina mål

Följande 14 viktiga områden ingår i utveckling av företag. Analysens resultat gör att du kan jämföra dig med andra framgångsrika företag samt belyser ditt företags styrkor och förbättringsområden.

Människa

 • Tillväxtteam
 • Vilja/ambition
 • Kärnkompetens
 • Värderingar/företagskultur
 • Vision

Koncept

 • Affärsidé
 • Omvärld
 • Marknadsföring/marknadskommunikation
 • Försäljning
 • Organisation

Utveckling

 • Produktutveckling/tjänsteutveckling
 • Mål och strategier
 • Ekonomi
 • Ledarskap

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information