Tillväxthjulet – grunden för långsiktig tillväxt

Tillväxthjulet är en modell baserad på forskning och mångårig erfarenhet från näringslivet. De tre delarna Människa, Koncept och Utveckling innehåller åtta nycklar som är avgörande för att skapa långsiktig tillväxt i små och medelstora företag. Utifrån den här modellen har vi skapat vårt tillväxtprogram.

tillvaxthjulet-grunden-for-langsiktigt-tillvaxt-brg-tillvaxtprogram-expedition-framat_0.jpg

Företagare pratar ofta om tillväxt eller lönsamhet. Över tid behöver man inte offra lönsamhet för att skapa tillväxt, men det gäller att satsa på rätt sak vid rätt tidpunkt.

Varje år genomför vi en tillväxtmätning och resultatet visar att företagen som är med i vårt tillväxtprogram ökar mer i omsättning och lönsamhet och dessutom anställer mer än jämförbara företag. Mätningen visar också att de företag som är mest aktiva i programmet växer mest. Men hur går det egentligen till?

Vårt arbete i tillväxtprogrammet baseras på tillväxtforskning och forskningen visar att det finns åtta tydliga faktorer som gör företag särskilt framgångsrika, åtta nycklar som öppnar för långsiktig tillväxt i företag. Detta är grunden för våra skräddarsydda insatser och rådgivningar. Våra affärsutvecklare coachar på olika sätt entreprenörer att bli ännu vassare på det de redan gör samt att identifiera nya utvecklingsområden.

Här är de åtta nycklar i Tillväxthjulet som framgångsrika företag använder sig av:

Människa

1.    Tillväxtteam – en fråga om inställning
Bygg ett viljestarkt team med blandade personligheter och kompetenser. Se till att ha rätt blandning av personligheter, erfarenheter och kompetenser med på tillväxtresan.
2.    Kärnkompetens – vad är ni bäst på?
Fokusera på vad ni är bäst på och ska driva internt. Identifiera företagets kärnkompetens och se hur den kan nyttjas för att ge ytterligare konkurrensfördelar. Vilken kompetens behöver företaget ”äga” och vad kan köpas in?
3.    Vision & värderingar – företagets ramverk
Skapa inspirerande målbilder och en levande företagskultur. Kommunicera företagets vision i beskrivande målbilder, på ett levande och inspirerande sätt. Lev och agera företagets värderingar och visa i praktisk handling vilka beteenden som är önskvärda.

Koncept

4.    Kund & Erbjudande – rätt paket till rätt kund
Skapa en unik position på marknaden. Utveckla Konceptet genom att paketera kärnerbjudandet med kringtjänster och aktiviteter som ökar kundvärdet. En smart affärsmodell kan vara ett av verktygen.
5.    Marknadsföring – hjälp kunderna att köpa
Skapa rörelse kring ert erbjudande och bygg långsiktiga kundrelationer. Skapa aktiviteter för säljprocessens alla olika steg, från kännedom till återkommande köp och rekommendation. Varumärke och marknadskommunikation är strategiska byggstenar.
6.    Organisation – bygg effektiva strukturer
Utveckla kundvärdet genom effektiva beslutsstrukturer, stödsystem och leveransled.

Utveckling

7.    Mål & Strategi – tala om vart ni ska och hur ni når dit
Utforma en tydlig plan, ordning och reda i de grundläggande strategierna är A och O innan ni kastar loss för den målinriktade tillväxtresan. Lika säkert som ni vet vad som ska göras, väljer ni bort det som inte leder till målbilden.
8.    Ledarskap – kraft att genomföra målen
Skapa förutsättningar för allas engagemang, prestation och utveckling. Säkerställ rätt villkor och förutsättningar för medarbetarnas engagemang, prestation och utveckling, så att alla med full kraft kan genomföra sina aktiviteter och nå målen.

Tillväxtprogrammet Expedition Framåt erbjuder all denna stöttning på ett sätt som passar just dig och ditt företag: antingen som skräddarsydd rådgivning i grupp eller enskilt ute på ditt företag, eller som nätverkworkshops och seminarier tillsammans med andra företagsledare.

Kontakta oss gärna

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration