För dig som handlar med Ukraina eller Ryssland

Här finns information och länkar som stöd för dig som gör affärer med aktörer i Ryssland eller Ukraina, eller har anställda på plats i Ukraina. Sidan uppdateras löpande. Vi följer utvecklingen.

Flaggor Ukraina Gustaf Adolfs Torg
Gustaf Adolfs Torg, Göteborg. Foto: BRG

Med bestörtning och stor oro följer vi kriget i Ukraina. Våldet kräver offer, innebär ett fruktansvärt mänskligt lidande och driver folk på flykt.

Situationen får också konsekvenser för de företag som handlar med de inblandade länderna eller har anställda på plats i Ukraina. På denna sida samlar vi information och länkar som kan vara ett stöd för dig som företagare i Göteborgsregionen, och direkt berörda företag i synnerhet.

Länkar för information  samt sanktionerna och dess effekter

Kommerskollegium 

Till Kommerskollegium kan du vända dig om du har frågor om sanktionerna som är införda mot Ryssland och Belarus. De kan ge dig aktuell information och bästa möjliga vägledning gällande ditt ärende, vilket innebär att de kan hänvisa dig vidare till lämplig kontaktpunkt.  

Ring gärna direkt: 08-690 49 20 

Business Sweden 

Business Sweden hjälper företag genom individuell rådgivning. Du kan vända dig hit med dina frågor om logistik, internationella betalningar, handelshinder, sanktioner och om du söker marknadsinformation.  

Verksamt 

På plattformen verksamt.se hittar du samlad information om hur invasionen av Ukraina påverkar dig som företagare från Tillväxtverket, Skatteverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen. Förutom att ta del av information om sanktioner så kan du läsa om cybersäkerhet och hur du kan arbeta med kontinuitetshantering. 

Migrationsverket 

Migrationsverket har samlat information om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige från Ukraina. Detta kan vara bra att veta om du har anställda som önskar komma till Sverige.  

Västsvenska Handelskammaren 

Västsvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation som arbetar för att sätta samman en mötesgrupp för medlemsföretagen som påverkas av Rysslands invasion av Ukraina för att utbyta kunskap och erfarenheter. De svarar även på frågor kopplade till invasionen samt erbjuder seminarier i ämnet. 

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har sammanställt samhällsviktig information om t.ex. vad man bör känna till gällande beredskap, källkritik, vad staden gör och hur man kan hantera oron kring det som händer just nu.

Sanktionslistor 

EU Sanctions Map 

USA – Office of Foreign Assets Control 

Storbritannien – Office of Financial Sanctions Implementation 

Hör av dig till Business Region Göteborg

Om du som företagare har behov av stöd med anledning av säkerhetsläget i Europa, eller har frågor: Hör av dig till oss.

Linda Emilsson
Gruppchef
Arbetsområden: Internationalisering EU program Studiebesök