Programupplägg för Tillväxtprogrammet

För dig som är med i Tillväxtprogrammet, eller funderar på att gå med, erbjuder vi ett komplett program som är skapat för att stödja och stärka ditt företag på flera sätt. Som medlem får du tillgång till din egen personliga rådgivare, ett stort nätverk och regelbundna workshops. Här kan du läsa mer om programmets upplägg. 

1. Uppstartsmöte

Vi inleder vårt samarbete med ett kostnadsfritt och icke-bindande uppstartsmöte. Under detta möte sätter vi fokus på ditt företag och dina visioner. Det är en möjlighet för oss att lära känna dig och din verksamhet samt förstå vilka mål och utmaningar du står inför.

Boka ett första möte

2. Grundlig analys

Efter vårt uppstartsmöte går vi in i en fas av grundlig analys. Tillsammans med dig identifierar vi företagets styrkor och svagheter. Vi använder vår breda erfarenhet och expertis för att analysera din verksamhet i detalj. Baserat på våra insikter och din input föreslår vi konkreta åtgärdsförslag för att stärka ditt företag och ta det till nästa nivå.

Läs mer om våra analyser

3. Företagsrådgivning

I den här fasen tilldelar vi dig en personlig företagsrådgivare. Din företagsrådgivare fungerar som din partner och stödjer dig i att genomföra de åtgärder som vi har föreslagit i den tidigare analysen. Du kommer att ha regelbundna möten och kommunikation med din rådgivare för att följa upp och säkerställa framsteg mot dina mål. Dessutom har vi möjlighet att engagera externa konsulter med specifika kompetenser som kan hjälpa dig med särskilda behov och projekt.

Lär känna våra företagsrådgivare

4. Workshops

Utifrån vad du och din företagsrådgivare kommit överens om erbjuder vi och föreslår anpassade workshops som genomförs antingen på plats hos ditt företag eller via en digital plattform. Dessa workshops är skräddarsydda för att möta de specifika utmaningar och mål som din verksamhet står inför.

Under våra workshops kan du förvänta dig följande:

Läs mer om vilka workshops vi erbjuder

5. Nätverk

För att hjälpa dig att bygga värdefulla relationer och utöka din verksamhet, erbjuder vi nätverksmöjligheter inom vårt program. Vi organiserar olika event och seminarier där du har chansen att träffa andra företagare, branschexperter och potentiella samarbetspartners. Dessa tillfällen ger dig en plattform att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap, vilket kan öppna dörrar till nya möjligheter för ditt företag.

Till eventkalendern

Möte i storgrupp Business Region Göteborg

Vill du bli medlem i Tillväxtprogrammet?

Att bli medlem i Tillväxtprogrammet är ett kraftfullt steg mot att uppnå dina personliga och professionella mål. Vårt program är utformat för att stödja och guida dig i ditt företagande. Ansök om medlemskap idag. 

Skicka intresseanmälan
kontakt
Kontakta mig om Tillväxtprogrammet
anmälan

Intresseanmälan