Branschikon finans

Finanssektorn

En omfattande och livlig internationell handel har alltid präglat Göteborg. I takt med utvecklingen har finanssektorn vuxit sig stark. I dag har regionen en ledande position inom bland annat trade finance och treasuryområdet.

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi skapar förutsättningar för företag och aktörer i finansbranschen att samverka och mötas. Främst genom att driva FinansKompetensCentrum, en ideell förening med uppgift att utveckla regionens finansiella kompetens. 

Göteborg i kvällssol
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om Finansbranschen

Finanssektorn sysselsätter cirka 7 500 personer och har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö. Inom områdena credit management samt bedömning och hantering av affärsrisker har Göteborg en ledande position och även treasury är ett strategiskt viktigt område.

Fördjupad branschfakta
Finanskompetenscentrum logotyp

För spetsigare kompetens i Göteborgsregionen

FinansKompetensCentrum är ett professionellt finansnätverk som stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv.

 

Läs mer om föreningen FinansKompetensCentrum
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
Karin E

Vår områdesansvarige om branschen:

”I en bransch i förändring behövs stöd och åtgärder för att säkerställa kompetensen och locka kvalificerade medarbetare. Det professionella nätverket FinansKompetensCentrum bidrar med ny kunskap, relevanta kontakter och inspiration.” 

Karin Eriksson, områdesansvarig Finanssektorn, Business Region Götebog

Kontakta oss gärna

Karin Eriksson
Områdesansvarig Finans
Arbetsområden: Finans Strategi
Visa cookie-information