Göteborg i siffror

Det finns många bilder av Göteborgsregionen. Här låter vi siffror och fakta om näringslivet ge sina.

Business Region Göteborg bedriver ett omfattande analysarbete med Göteborgsregionens näringsliv i fokus. Vi tar också fram en rad rapporter och publikationer som bygger på fakta, siffror och analyser.

I undersidorna via menyn till vänster hittar du information om våra analysverktyg och våra rapporter, där du själv kan leta fakta och göra jämförelser och läsa mer om vad de handlar om och beskriver.

Vill du istället gå direkt på den senast tillgängliga rapporten inom varje område så har vi gjort det enkelt för dig och lagt till länkar till dessa här nedanför.

Kollage av bilder över rapporter och ikoner för näringslivsfakta
Fakta, siffror och analysverktyg om näringslivet i Göteborg