Närstat_program.png

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Göteborg siktar högt! Målbilden är minst 120 000 nya jobb till 2035. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är en karta för hur vi tillsammans i staden ska nå dit. I nära dialog med näringslivet utgick vi från de största utmaningarna och bestämde oss för fokusera på sex strategiska områden.

Ett program som bygger på öppenhet och samverkan

Varje område innehåller insatser och aktiviteter som genomförs för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet.

Ikon kompetens hexagon

Kompetensförsörjning

Har jobbar vi med strategin: Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, vilket också leder till lägre arbetslöshet.

 

Till kompetensförsörjning
Ikon produktion hexagon

Attraktionskraft

Här jobbar vi med strategin: Göteborg är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang vilket också leder till positivt flyttnetto för högutbildade.

 

Till Attraktionskraft
Ikon infrastruktur hexagon

Infrastruktur och tillgänglighet

Här jobbar vi med strategin: Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt, vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Till Infrastruktur & tillgänglighet
Ikon stadsutveckling hexagon

Markberedskap och fysisk planering

Här jobbar vi med strategin: Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamheter i rätt lägen. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Till Markberedskap & fysisk planering
Ikon kontor hexagon, kvinna vid skrivbord

Företagsklimat

Här jobbar vi med strategin: I Göteborg är det enkelt att driva företag. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation vilket också leder till ett bättre företagsklimat.

 

Till Företagsklimat
Ikon samarbete hexagon, människor kugghjul

Innovationskraft

Här jobbar vi med strategin: Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation, vilket också leder till ökade FoU-investeringar och ökad export.
 

Till Innovationskraft
Omslagsbild Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Programmet är stadens gemensamma karta för hur vi tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar drygt 20 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i nära dialog med näringslivet och dess organisationer. Målet är 120 000 nya jobb. 

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

EU-prisat program

Utmärkelsen - Europeisk entreprenörsregion 2020

Alla kommuner i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, fick priset för hur vi samverkat i framtagandet och i genomförandet av programmet. I juryns motivering lyfts att vi utgått från företagens inspel, att programmet är utmaningsdrivet och synliggörs i långsiktiga strategier och förväntade effekter. 

Till EU:s motivering
eerpris_logotype.png

Referensorganisationer stärker upp

Det är inte slumpen som avgjort att samarbete mellan näringsliv, akademi och politik, löper som en röd tråd genom hela arbetet med programmet. Sju referensorganisationer vars roll är att fungera som bollplank och diskussionspartner, stärker också upp arbetet:

Västsvenska Handelskammaren
Företagarna
Svenskt Näringsliv 
Studentforum 
Göteborgs Universitet
Unionen 
LO

Person från referensorganisationerna till Näringslivsstrategiska programmet står på scenat.jpg

Hör gärna av dig om du har frågor om programmet

Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling
Visa cookie-information