Fakta & statistik - årlig rapport om näringslivets utveckling och läget i Göteborgsregionen

Det finns många bilder av Göteborgsregionen och näringslivets utveckling. Här låter vi fakta och siffror ge sin, sammanställt i en årlig rapport. Hämta hem rapporten eller färdiga Powerpoint bilder om läget i Göteborgsregionen.

Fakta & Statistik 2021 rapportomslag
Fakta och statistik 2021

Varje år publicerar vi en omfattande rapport om läget i Göteborgsregionen. Den bygger på en omfattande sammanställning och analys av officiell fakta och statistik med regionens näringsliv i fokus. Rapporten utgör ett värdefullt underlag för digsom är intresserade av utvecklingen i regionen eller letar möjligheter att göra affärer i vår region.

Innehåll Fakta & statistik

  • En region i positiv förändring - Göteborgs arbetsmarknadsregion. Internationell och nationell konkurrenskraft.
  • Rikt utbyte med världen - Export och import. Utlandsägda företag. Internationella besökare.
  • Tillväxt och arbetsmarknad - Framträdande branscher. Störst jobbtillväxt. Sysselsättningsgrad. 
  • Företagande - Största arbetsgivare. Branschernas värdeskapande. Företagsklimat och nyföretagande.
  • Befolkning, livsstil och utbildning - Befolkningssammansättning. Utbildningsnivå. Lärosäten. 
  • Kostnader och skatter - Löne- och hyresnivåer. Skatteregler. Skattereduktion.
  • Klimat och miljö - Avfallshantering. Luftkvalitet. Green Gothenburg.

 

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta vår analytiker om du vill veta mer.

Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget