Fakta och analys om företag i Göteborgsregionen

I rapporten ”Företagande” presenterar vi användbara fakta och analyser om Göteborgsregionens företag. Vilka branscherna är, var företagen finns, hur många anställda de har, börsvärde, omsättning och hur många som är utlandsägda är frågor som får svar i rapporten.

Företagarrapport 2021
Företagande 2021

I Göteborgsregionen finns goda förutsättningar för företag med tillväxtambitioner. Vare sig det rör sig om företag som är små, medelstora, stora, utlandsägda, etablerade eller nystartade har Göteborgsregionen allt som krävs. 

I den rapporten Företagande presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. Rapporten är uppdelad i fyra delar. 

  1. Genomgång av företagsstrukturen. Bland annat beskrivs företagandet i termer anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde.
  2. Presentation av de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen.
  3. Företagens utrikeshandel med varor (notera att utrikeshandel med tjänster inte ingår i avsnittet).
  4. Nyföretagandet i Göteborgsregionen. Här tittar vi på antal nystarter, vilka branscher det startas företag i, konkurser samt hur många nystarter som sker per 1 000 invånare i arbetsför ålder.

Om statistiken 

Statistiken avser i första hand Göteborgsregionen. Där möjlighet finns sker även nedbrytningar på individuella kommuner som ingår i Göteborgsregionen. I vissa jämförelser redovisas statistik även för Malmöregionen och Stockholmsregionen. 

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta vår analytiker om du vill veta mer.

Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget