Företagens FoU i väst

Västra Götalands företag har en stor förmåga att bedriva forskning och utveckling (FoU) på eget initiativ. I den här rapporten skildras bilden av hur företagens FoU-utgifter i Västra Götaland har utvecklats över tid.

FoU i väst rapport med bakgrundsbild av Göteborg

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta vår analytiker om du vill veta mer.

Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling