Insikt - så tycker företagen om kommunens service

Hur lätt är det att söka bygglov eller tillstånd, får man den hjälp man behöver? Det är en av de frågor som besvaras i Insikt, mätningen som görs varje för att ta tempen på det faktiska företagsklimatet i en kommun. 

Insikt 2021
Resultaten från Insiktsmätningen hittar du längre ned på sidan.

"Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg" Utifrån den devisen bedriver Business Region Göteborg arbetet med att förbättra företagsklimatet i Göteborg.

Varje år genomförs en mätning tillsammans med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner där företag som haft kontakt med stadens olika förvaltningar får svara på frågor kring hur de upplevde kommunens service. 

Totalt är det sex olika områden som undersöks: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Läs mer om Insikt och SKR:s arbete, se länk nedan. De gör även en sammanställning över samtliga deltagande kommuners resultat kallad "Öppna jämförelser Företagsklimat", länk till denna finns nedan.

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta ansvarig för företagsklimatet

Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Företagsklimat