Näringsliv & tillväxt - rapport om näringslivet i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har en stark tillväxt och rankas högt i jämförelse med andra europeiska tillväxtregioner. I dag finns mer än 750 olika branscher representerade här och det finns en väl etablerad samverkan mellan näringsliv, universitet /högskolor och offentliga verksamheter som skapar en attraktiv miljö för företag. Las mer om näringslivet i Göteborgsregionen i rapporten Näringsliv & tillväxt.

Rapport näringsliv och tillväxt mot göteborgsbakgrund
Näringsliv & tillväxt 2019

Med den här rapporten vill vi ge dig en övergripande bild av regionens styrkor och svagheter ur ett näringslivsperspektiv. Med hjälp av kända tillväxtteorier har vi analyserat statistik och rapporter om Göteborgsregionen.

I rapporten får du bland annat svar på följande frågor:

  • Vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?
  • Hur konkurrenskraftig är Göteborgsregionen internationellt?
  • Hur ser branschstrukturen ut?
  • Vilka delar av näringslivet växer och hur står vi oss mot övriga Sverige?
  • Vilka trender och utmaningar står olika branscher inför?
  • Hur hållbar är tillväxten?
  • Vilka attraheras till Göteborgsregionen?
  • Hur ser matchningen ut mellan vad som utbildas respektive efterfrågas på arbets-marknaden?
  • Hur uppfattas företagsklimatet i Göteborgsregionen?

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakter

Rapporterna är författade av Henrik Einarsson och Peter Warda med stöd av olika branschexperter på Business Region Göteborg. Vill du veta mer kontakta Henrik eller Peter. 

Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget