Insats 1 Företagsklimat

Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla utbildningskonceptet "Förenkla - Helt enkelt" för att nå fler interna målgrupper än nyanställda. 

Kontaktperson 
Kajsa Dahlsten, Näringslivsutvecklare företagsklimat på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Förvaltningar som deltar i det stadenövergripande samarbetet för att förbättra företagsklimatet. 

Förväntat utfall
​​​​​Pilotutbildning genomförd i minst en förvaltning som deltar i det stadenövergripande samarbetet för att förbättra företagsklimatet, senast Q3 2020.

Färgbox

Aktivitet 2 
Fördjupa den strategiska näringslivsdialogen mellan Kommunstyrelsen och utvalda företagare. 

Kontaktperson 
Karin Eriksson, verksamhetsstrateg strategisk näringslivsdialog på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Stadsledningskontoret och Stadshus 

Förväntat utfall
Minst 2 dialoger genomförda per år som KSAU bjuder in till.